Lepsi martwi niż żywi - spostrzeganie heroizmu uczestników wydarzeń historycznych

Aleksandra Cisłak-Wójcik , Aleksandra Szymków-Sudziarska

Abstract

Three studies regarding heroism perception of individuals participating in the important historical events are presented. We hypothesized that individuals who actively decided to act for a common cause would be perceived as more heroic than passive individuals. We also hypothesized that passive individuals (about whom there is no information regarding their sacrifi ce for a common cause) who died, would be perceived as more heroic than those who are still alive. The results of two experiments regarding social perception of individuals participating in Warsaw Uprising confi rmed these hypotheses. These results additionally showed that the impact of the fact that the individual participating in historical events was not alive was limited only to perception of his/her heroism and was not signifi cant for other interpersonal evaluations. Possible mechanisms are discussed.
Author Aleksandra Cisłak-Wójcik
Aleksandra Cisłak-Wójcik,,
-
, Aleksandra Szymków-Sudziarska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Aleksandra Szymków-Sudziarska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol8
No1
Pages42-52
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano dwa badania dotyczące kwestii spostrzegania heroizmu uczestników ważnych wydarzeń historycznych. Przewidywano, że osoby podejmujące decyzję o aktywnym włączeniu się w działania na rzecz dobra wspólnego będą oceniane jako bardziej heroiczne niż osoby bierne. Przewidywano ponadto, że w przypadku osób biernych (gdy nie ma informacji o innych dowodach ich poświęcenia na rzecz dobra wspólnego) te, które już nie żyją także będą oceniane jako bardziej heroiczne niż osoby żyjące. Wyniki eksperymentów dotyczących spostrzegania uczestników Powstania Warszawskiego okazały się zgodne z tymi hipotezami. Wyniki te pokazały ponadto, iż wpływ faktu, że uczestnik wydarzeń historycznych już nie żyje jest specyficzny dla heroizmu i nie dotyczy innych ocen interpersonalnych. Dyskutowane są mechanizmy uzyskanych zależności.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_1/Cislak_Szymkow_PS_1_2013.pdf
Languagepl polski
File
Cis-ak-Szymkow-PS.pdf of 14-09-2015
409.89 KB
Cislak-Szymkow-PS-2013.pdf of 14-09-2015
368.99 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10289
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10289
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15008
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15008
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?