Normy uprawiania nauki w psychologii społecznej umożliwiające publikowanie badań typu stapelowskiego oraz utrudniające ich wykrywanie

Aleksandra Cisłak-Wójcik , Adrian Wójcik

Abstract

In reference to Diederik A. Stapel case the article presents the norms of scientific practice in social psychology that facilitate fraud and fabrication of data, and make them difficult to detect. These issues concern theory, methods and practices in social sciences. The mechanisms that lead to publishing of nonexistent effects and their influence on norms of scientific practice are discussed. Specifically, in social sciences a set of hypotheses is tested in a single study, and this in turn leads to difficulties in evaluation of replications of the original research and therefore to failure in detecting the studies based on fabricated data. Moreover, the multitude of medium-range theories in social science rules out the possibility of theory-based detection of Stapel-like effects. In addition, we highlight the problem of inadequate control over the work of academic psychologists resulting from the relatively low pressure from the practitioners.
Author Aleksandra Cisłak-Wójcik (Wydział Psychologii)
Aleksandra Cisłak-Wójcik,,
- Wydział Psychologii
, Adrian Wójcik
Adrian Wójcik,,
-
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2012
Vol7
No3(22)
Pages218-223
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishreplikacja, zbiory hipotez, teorie średniego zasięgu, wykrywanie oszustw
Keywords in Englishreplication, the sets of hypotheses, medium-range theories, detection of fraud
Abstract in PolishW artykule, w nawiązaniu do sprawy Diederika A. Stapela, przedstawiono sposoby i normy uprawiania nauki jaką jest psychologia społeczna, które ułatwiają oszustwa i fabrykowanie danych oraz utrudniają ich wykrywanie. Problemy te dotyczą zarówno teorii, metod, jak i praktyki. W szczególności opisano specyficzny dla nauk społecznych problem testowania zbioru hipotez w pojedynczych badaniach, który utrudnia ocenę replikacji oryginalnych badań. Pokazano mechanizmy, które prowadzą do publikowania nieistniejących zależności oraz zwrócono uwagę na to, że mogą one wynikać z niepożądanych norm uprawiania nauki. Opisano także charakterystyczny dla psychologii społecznej problem wielości teorii średniego zasięgu, który powoduje, że tezy poparte badaniami typu stapelowskiego trudno jest odrzucać na gruncie teorii. Ponadto zasygnalizowano kwestię związaną z niedostateczną kontrolą społeczną nad pracą psychologów-naukowców wynikającą z niewielkiej presji ze strony praktyków.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/22_2_p.php
Languagepl polski
File
Cis-ak-Wojcik-27-12-2012.pdf of 14-09-2015
205.23 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10304
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10304
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?