Regulacja nastroju w lęku i depresji. Doniesienie z badań

Magdalena Nowicka

Abstract

 Mood repair and mood regulation are important processes that are poorly understood especially in psychopathology. In one study the author examined the ability of subclinically depressed or anxious individuals to regulate their mood. As was expected, depressed and anxious individuals were generally more likely than normal participants to use downward mood regulation. Moreover analyses showed different patterns of automatic downward mood regulation for depression and anxiety.
Author Magdalena Nowicka (Wydział Psychologii)
Magdalena Nowicka,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2012
Vol50/2
Pages43-60
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  W przedstawionym w niniejszym artykule badaniu podjęto się analizy procesu regulacji nastroju u osób subklinicznie depresyjnych i lękowych. W odróżnieniu od dotychczasowych badań wykorzystano trzy niezależne miary zabiegów regulacyjnych. Analizowano subiektywna częstość stosowania zabiegów nakierowanych na podwyższanie i obniżanie nastroju oraz rzeczywiste zmiany nastroju indukowanego w sytuacji eksperymentalnej. Wykorzystano także pośrednią miarę dynamiki nastroju opartą na emocjonalnej wersji testu decyzji leksykalnych. Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, iż zarówno subkliniczny lęk, jak i subkliniczna depresja związane są z częstszym stosowaniem zabiegów obniżania nastroju. Specyficzne dla tendencji depresyjnych o subklinicznym nasileniu wydaje się być nieefektywne zarządzanie nastrojem negatywnym związane z uruchomieniem zabiegów nakierowanych na jego nasilenie.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0053-5
Languagepl polski
File
Studia-psychologiczne-nr-2-s-43-60-Nowicka.pdf of 14-09-2015
379.86 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10330
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10330
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?