Wzory poszukiwania informacji przy wyborach ryzykownych a trafność modeli wyboru

Joanna Sokołowska , Agata Michalaszek , Jolanta Rujner

Abstract

The basic model of risky choice, i.e. EV maximization principle, corresponds to holistic processing and evaluating the information presented for choice. That is, the utilities of the alternatives are computed separately and then compared to determine the choice. An alternative model is the dimensional model, when one considers information within an attribute across alternatives (e.g. priority heuristic - PH). Three experiments were carried out, in which a computer version of an information board was used. Respondents had to choose one out of 3 risky options and to do so, they could reveal information about payoffs and probabilities. The information search patterns of respondents were classified as holistic or dimensional holistic or dimensional on the basis the number of transitions and the constant vs. variable ratio of searched information per options. It has been found that dimensional processing predominated. However, the found search pattern is not in agreement with the PH either. The findings are discussed in terms of relative importance of different dimensions assumed in lexicographic models of choice like PH.
Author Joanna Sokołowska (Wydział Psychologii)
Joanna Sokołowska,,
- Wydział Psychologii
, Agata Michalaszek
Agata Michalaszek,,
-
, Jolanta Rujner
Jolanta Rujner,,
-
Other language title versionsHOLISTIC VS. DIMENSIONAL EVALUATION IN RISKY CHOICE AND PSYCHOLOGICAL ACCURACY OF EV MODEL AND PRIORITY HEURISTIC
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol56
No3
Pages20-35
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwybory ryzykowne, wzory poszukiwania informacji, oceny całościowe, oceny porównawcze, trafność modelu EV, trafność heurystyki „kieruj się tym, co najważniejsze” (priority heuristic)
Keywords in Englishmodels of risky choice, holistic and dimensional evaluation, information search patterns, information board, mouselab, priority heuristic
Abstract in PolishOdpowiedź na pytanie, jak ludzie poszukują informacji podczas wyboru w sytuacji ryzykownej, jest ważna dla oceny trafności podstawowego modelu wyboru ryzykownego, tj. modelu wartości oczekiwanej (expected valu - EV) oraz dla jego rozszerzeń (np. Teoria Perspektywy). Myślenie zgodne z modelem EV wymaga analizy wypłat i prawdopodobieństw każdej opcji, niezależnie od innych opcji, w celu obliczenia średniego zysku. Tymczasem z wielu badań empirycznych wynika, że ludzie koncentrują się na jednym wymiarze np. na wielkości maksymalnej straty i porównują ten aspekt dla wszystkich opcji. Taki wzór analizy informacji, tj. tworzenie ocen porównawczych podważa trafność psychologiczną modeli, które wywodzą się z modelu EV. Wobec tego proponuje się inne modele, w których przyjmuje się, że przy wyborze ludzie porównują opcje na poszczególnych wymiarach (np. priority heuristic PH). Przeprowadzone eksperymenty były tak zaplanowane, aby umożliwić identyfikację wzorów poszukiwania informacji przy użyciu komputerowej wersji tablicy informacyjnej. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę ocen porównawczych przy wyborach, co jest niezgodne z modelem EV i jego rozszerzeniami. Jednocześnie zidentyfikowane wzory informacji nie są zgodne z niektórymi założeniami heurystyki „kieruj sie tym, co najważniejsze” (priority heuristic). Wyniki są dyskutowane w odniesieniu do względnej ważności wymiarów sytuacji decyzyjnej, która jest kluczowa dla modeli typu leksykograficznego jak PH.
URL http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/3.56.2013_art.2.pdf
Languagepl polski
File
3.56.2013_art.2.pdf 2.13 MB
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10385
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10385
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?