Wpływ internet na głosowanie w wyborach parlamentarnych 2011 roku

Michał Wenzel , Michał Feliksiak

Abstract

  W społeczeństwie informacyjnym wykluczenie cyfrowe może przekładać się na wykluczenie polityczne. Z kolei dostęp do nowych technologii może wzmacniać postawy obywatelskie. Celem artykułu jest ustalenie, czy obecność w Internecie – polegająca zarowno na świadomym, jak i nieświadomym kontakcie z treściami politycznymi online – wywiera wpływ na zachowania wyborcze niezależny od wpływu czynnikow socjo-demografi cznych, determinujących zarowno korzystanie z Internetu, jak i zachowania wyborcze. Do analizy zostały wykorzystane dane sondażu CBOS przeprowadzonego po wyborach parlamentarnych w 2011 roku na reprezentatywnej probie losowej dorosłych mieszkańcow Polski, liczącej 969 osob. Statystyczna analiza danych potwierdziła istnienie niezależnego, samodzielnego związku między korzystaniem z treści politycznych w Internecie a deklarowanym udziałem w wyborach parlamentarnych. Nie potwierdziła się natomiast hipoteza o nieświadomym, mimowolnym wpływie korzystania z Internetu na frekwencję wyborczą.
Autor Michał Wenzel (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Michał Wenzel
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Michał Feliksiak
Michał Feliksiak
-
Tytuł czasopisma/seriiStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Rok wydania2012
Tom2012/4 (207)
Paginacja133-155
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Klasyfikacja ASJC3312 Sociology and Political Science
Językpl polski
Plik
Studia2012-Nr4-133-155.pdf z dnia 14-09-2015
1.92 MB
Punktacja (całkowita)10
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0.266; Impact Factor WoS: 2012 = 0.024 (2)
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10420
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10420
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?