Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii cyfrowych

Kazimierz Krzysztofek

Abstract

The article is focused on processes of change brought about by the digital technologies. The social change caused by these technologies is frequently being explained via new paradigms, notably theories of information and network society. In the Author’s view limiting of this explanation to these theories or concentrating only on them is a weakness of the newest theories referring to change, transformation, social development etc.. . The Author attempts at answering the question which of the older theoretical orientations from before the emergence of the information and network society make for the understanding of change an which ones are from this point of view still applicable and useful.
Author Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Kazimierz Krzysztofek,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Issue year2012
Vol4/207
Pages7-40
Publication size in sheets0
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in Polish Tezą tego artykułu jest stwierdzenie, że w naszej refleksji nad społeczeństwami w XXI w. potrzebne jest szersze niż w przeszłości rozumienie wielokulturowości. Jest ona korelatem większości procesów w otwartym, pluralistycznym społeczeństwie. W artykule wielokultulrowość jest pojmowana jako różnorodność tout Cort. Dotychczasowe dyskursy wielokulturowośći ukazywały ją z perspektywy mniejszości, przede wszystkim etnicznej. Percepcja wielokulturowości była zdeterminowana przez czynniki etniczne, religijne, językowe i in.. Dzisiaj takie redukcjonistyczne podejście wydaje się nieadekwatne i i nierelewantne. Czynnik etniczny jest nadal istotny, jednakże niewystarczający w wyjaśnianiu problemu, różnice i napięcia są coraz części powodowane przez inne niż etniczny czynniki, które określają morfologię społeczną. Przez wiele dekad otwarte demokratyczne społeczeństwa były zróżnicowane subkulturowo, regionalnie i in., ale istnienie większości kulturowej nie było poddawane w wątpliwość. Obecnie pejzaż społeczny ulega zmianie wskutek pojawiania się nowych mniejszości, które nie są etniczne. Jesteśmy świadkami heterogenizacji większości kulturowych w zglobalizowanym sieciowym społeczeństwie, które staje się coraz bardziej „tęczowe”.
Languagepl polski
File
SS-zmiana-spo-eczna.pdf of 14-09-2015
200.71 KB
Score (nominal)10
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0.266; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10464
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10464
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?