Radykalne uproszczenie prawa podatkowego w ujęciu Paula Kirchhofa

Bartłomiej Wróblewski

Abstract

RADICAL SIMPLIFICATION OF TAXLAW BASED ON PAUL KIRCHHOF'S CONCEPT. The paper deals with Paul Kirchhof's concept of simplification of tax law, presented in the book Bundessteuergesetzbuch: Ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts (Federal tax code: proposal of a reform to renewing tax law, 2011). It was drafted as an attempt to find a solution to the generally recognised but prevailing weaknesses of contemporary tax systems, as well as repeated voices demanding their substantial reforms. Although the Federal tax was intended for German use, Paul Kirchhof's proposal was more ambitious. His concept of simplification of tax law could also be implemented in other countries, and, at least partly, in tax regulations of the European Union law. The aim of this paper is to present Paul Kirchhof's main assumptions and premises, as well as basie regulations ofthe proposed new tax. In place of thirty different taxes existing under present German tax law Kirchhof proposed only four: income tax gift and inheritance tax, turnover tax and excise tax. Additionally he significantly reduced the number of exemptions, exceptions and specific regulations. As a result, out of the previous more than 50,000 articles of the existing tax regulations, the proposed tax code contains only 237. This paper is the first one in Polish legal doctrine literature that addresses Kirchhof's concept, and contains its positive evaluation. It is stressed that it may well serve as a model for over-active legislator and become an inspiration for reforms of tax systems in the modern world. Its implementation, however, might be difficult, because it requires first the lasting acceptance by legal doctrine, political parties, as well as the public opinion.
Author Bartłomiej Wróblewski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Bartłomiej Wróblewski,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol76
No1
Pages91-104
Publication size in sheets0
Abstract in PolishRadykalne uproszczenie prawa podatkowego w ujęciu Paula Kirchhofa  Artykuł dotyczy koncepcji P. Kirchhofa uproszczenia prawa podatkowego. Została ona przedstawiona w projekcie Federalny kodeks podatkowy: projekt reformy dla odnowienia prawa podatkowego (Bundessteuergesetzbuch: Ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts, 2011). Projekt uproszczenia prawa podatkowego P. Kirchhofa jest próbą odpowiedzi na dobrze rozpoznane słabości współczesnych systemów podatkowych i powtarzające się wezwania do ich reformy. Choć kodeks został stworzony z myślą o Niemczech, nieukrywane ambicje heidelberskiego profesora są większe. Zgodnie z nimi jego koncepcja uproszczenia prawa podatkowego może być zastosowana w innych państwach, a częściowo także w regulacjach podatkowych w prawie Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z motywacjami P. Kirchhofa, przyjętymi przez niego założeniami, a także podstawowymi regulacjami projektu. W miejsce ponad 30 podatków występujących w prawie niemieckim projekt pozostawia jedynie cztery: podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn, podatek obrotowy oraz podatek akcyzowy. Znacznie ograniczona została liczba wyjątków, zwolnień i regulacji szczególnych. W efekcie w miejsce ponad 50.000 paragrafów obowiązującego prawa podatkowego proponowana regulacja zawiera tylko 237 paragrafów. Jest to pierwsze omówienie koncepcji P. Kirchhofa w polskiej doktrynie prawa. Zdaniem autora artykułu przedstawiony przez P. Kirchhofa kodeks zasługuje na pozytywną ocenę, może być wzorem dla nadaktywnego ustawodawcy oraz inspiracją dla reform systemów podatkowych we współczesnym świecie. Autor artykułu dostrzega jednak problem, uzyskania przez tego rodzaju projekt trwałej akceptacji doktryny prawa, partii politycznych i opinii publicznej.
Languagepl polski
File
B-P-Wroblewski-Radykalne-uproszczenie-RPEiS-2014-1-ss-91-104.pdf of 14-09-2015
5.12 MB
B-P-Wroblewski-Radykalne-uproszczenie-RPEiS-2014-1-ostatnia-strona.jpg of 14-09-2015
523.87 KB
B-P-Wroblewski-Radykalne-uproszczenie-RPEiS-2014-1-pierwsza-strona.jpg of 14-09-2015
721.49 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10557
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10557
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?