Towards functional-contextualistic understanding of health problems

Stanisław Malicki , Joanna Dudek-Głąbicka , Paweł Ostaszewski

Abstract

The article focuses on the role of general practitioners and pediatricians in prevention and treatment of children’s mental health problems. The authors emphasize the role of communication between clinicians and parents of child patients. Practitioners’ attitude to and understanding of the nature of treated problems is thought to have a significant impact on children, their parents and other caregivers, and can be crucial for treatment outcomes. Nowadays, the most popular understanding of psychiatric and psychological disorders, which is shared by care providers, patients and their families, is the biomedical model. Modern medicine delivers the message that psychological problems are similar to medical illnesses. Physical health is seen as the absence of disease and, similarly, mental health is seen as the absence of abnormal processes. Current approach to mental health may result in stigma, rejection, devaluation and labeling of patients. The purpose of this article is to introduce an alternative, functionalcontextualistic approach to mental health, which situates psychological problems within the context of personal history and current life circumstances of an individual. Presented symptoms are seen as behaviors which have developed in the course of life as an apparently unsuccessful way of coping with life problems. The paper presents fundamentals of functional-contextualism and contains a discussion of their implications for understanding of health problems. The article concludes with advice regarding practical applications of functional-contextualistic philosophy of health to the relationship between clinicians and parents.
Author Stanisław Malicki
Stanisław Malicki,,
-
, Joanna Dudek-Głąbicka
Joanna Dudek-Głąbicka,,
-
, Paweł Ostaszewski (Wydział Psychologii)
Paweł Ostaszewski,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsFunkcjonalno-kontekstualne rozumienie problemów zdrowotnych
Journal seriesPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol26
No1
Pages22-27
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfunkcjonalny kontekstualizm, unikanie doświadczania, komunikacja pacjent-lekarz, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, symptomy
Keywords in English functional contextualism, experiential avoidance, clinician-patient communication, child and adolescent mental health, symptoms
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest roli lekarza pierwszego kontaktu oraz pediatry w zapobieganiu i leczeniu problemów psychicznych i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Autorzy zwracają szczególną uwagę na znaczenie komunikacji między lekarzami i rodzicami pacjenta. Sposób podejścia do zgłaszanego problemu reprezentowany przez lekarza może mieć znaczny wpływ na dziecko, jego rodziców i opiekunów, przyczyniając się do powodzenia lub niepowodzenia leczenia. Obecnie, najbardziej popularnym podejściem do problemów psychiatrycznych i psychologicznych jest model biomedyczny. Tak widzą te problemy zarówno lekarze, jak i pacjenci, ich opiekunowie oraz rodzice. Zawdzięczamy to współczesnej medycynie, która utrzymuje, że problemy psychologiczne i choroby somatyczne mają taką samą naturę. Zdrowie somatyczne to, według tego podejścia, brak choroby. Analogicznie, zdrowie psychiczne to brak niewłaściwych (będących przyczyną choroby) procesów. Takie podejście do zdrowia psychicznego może prowadzić do stygmatyzacji, odrzucenia czy dewaluacji i etykietowania pacjenta. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonalno-kontekstualistycznego podejścia do zdrowia psychicznego jako alternatywy dla modelu biomedycznego. Podejście funkcjonalno-kontekstualistyczne umieszcza problemy psychologiczne w kontekście indywidualnej historii życia i aktualnej sytuacji życiowej pacjenta. „Symptomy” widziane są jako rozwinięte na przestrzeni życia zachowania stanowiące – najwyraźniej nieudaną – próbę radzenia sobie z problemami życiowymi. Artykuł przedstawia podstawy funkcjonalnego kontekstualizmu i jego implikacje dla zrozumienia problemów psychicznych. Artykuł kończą wskazówki praktyczne dotyczące zastosowania funkcjonalno-kontekstualistycznego rozumienia zdrowia do relacji między klinicystami i rodzicami.
URL https://www.academia.edu/3770733/Towards_functional-contextualistic_understanding_of_health_problems
Languageen angielski
File
Malicki-Glabicka-Ostaszewski-PostepyNM-2013-01-22-27.pdf of 14-09-2015
110.61 KB
Towards functional-contextualistic understanding_1str..pdf 15.25 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10650
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10650
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?