Cognitive aspects of participation: Evidence from two studies

Ryszard Stocki , Andrzej Bielecki

Abstract

The trouble of proving the effects of participation lies in the mismatch between three aspects of ownership: physical (possession), legal (ownership proper) and psychological (participation). In our interdisciplinary systemic model of ownership, we propose 10 relationships related to ownership/participation from: „A is a part of B” - greatest involvement to „A does not know about B” - the least involvement. „A” and „B” may take different values of: a person, an institution, a community, a group, an object (material, energetic, informational, purchasing). Once formalized we can view the studies in participation from one, system theory point of view, and formulate hypotheses related to many aspects of ownership. A multilevel analysis with multiple measures of both participation and effectiveness from two data sets has supported the proposed model.
Author Ryszard Stocki (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Ryszard Stocki,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Andrzej Bielecki
Andrzej Bielecki,,
-
Journal seriesPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Issue year2012
Vol43
No4
Pages313-326
Publication size in sheets0.65
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishProblem z udowodnieniem efektów partycypacji leży w rozbieżności między trzema aspektami własności: fizycznej, prawnej i psychologicznej. W naszym interdyscyplinarnym modelu własności, proponujemy 10 relacji związanych z własnością począwszy od "A jest częścią B" - największe zaangażowanie aż do "A nie wie o B" - najniższe zaangażowanie. A i B mogą przybrać różne wartości: osoby, instytucji, społeczności, grupy, przedmiotu (materialnego, informacyjnego, energetycznego, walutowego). Po sformalizowaniu możemy postrzegać badania nad partycypacją z jednego systempwego punktu widzenia i sformułować hipotezy związane z różnymi aspektami własności. Analiza wielopoziomowa z wielorakimi miarami partycypacji i efektywności z dwóch zbiorów danych potwierdzają zaproponowany model.
DOIDOI:10.2478/v10059-012-0033-2
URL http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2012.43.issue-4/v10059-012-0033-2/v10059-012-0033-2.xml
Languageen angielski
File
Stocki-Bielecki-2012-Pierwsza-sreona.pdf of 14-09-2015
133.94 KB
Score (nominal)0
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0.257
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10696
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10696
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?