Konceptualizacja pojęcia państwa we wczesnych pismach konfucjańskich

Mateusz Stępień , Maurycy Zajęcki

Abstract

In the review article we critically comment on the book “State” in Early Confucian Philosophy („Państwo” we wczesnej filozofii konfucjańskiej) written by Józef Pawłowski (published in 2010). After brief recapitulation of main theses of the book (1), we show advantages and disadvantages of philological methodology used in the book (2). There are many highly controversial theses in the book. Our critique is divided into two areas: theses concerning theory of early Chinese state (3) and theses concerning history of legal thought in Confucianism (4). In our opinion the title of the book is inadequate. It should read: “The Concept of State in Early Works of Confucianism”. Such title would emphasize philological aspect of the book, which contains many original analyzes, which will be helpful in further Polish-Chinese legal studies. The book lacks, however, elements of legal theory and sociology, and its philosophical background is limited. KEYWORDS: Confucianism, theory of state, political doctrines, Chinese law, history of China
Autor Mateusz Stępień
Mateusz Stępień
-
, Maurycy Zajęcki (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Maurycy Zajęcki
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd orientalistyczny, ISSN 0033-2283, (C 10 pkt)
Rok wydania2012
Tom3-4 2012
Paginacja106-116
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Klasyfikacja ASJC1202 History; 3316 Cultural Studies
Streszczenie w języku polskimartykuł recenzyjny książki: JózefPawłowski,„Państwo” wewczesnejfilozofiikonfucjańskiej,WydawnictwoUniwersytetuWarszawskiego,Warszawa2010
Językpl polski
Plik
2012-Konceptualizacja-pojecia-panstwa-we-wczesnych-pismach-konfucjanskich.pdf z dnia 14-09-2015
6.34 MB
0.JPG z dnia 14-09-2015
833.8 KB
Punktacja (całkowita)0
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10924
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10924
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?