Chirurgiczne leczenie otyłości - psychologiczny wymiar oceny efektów przez pacjentów w kontekście różnic międzypłciowych

Aleksandra Sarna , Katarzyna Popiołek

Abstract

THE BARIATRIC SURGERY – PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF EVALUATION OF EFFECTS BY PATIENTSIN THE GENDER DIFFERENCE CONTEXTThe prevalence of morbid obesity is increasing rapidly, and it is a major medical, social and cultural problem. Bariatric surgery causes signifi cant and permanent weight loss and improves the quality of life. Nevertheless the weight loss is perceived as unsatisfactory by some patients. The fundamental differences in assessing the effects of treatment for women and men are noticed. The main factors affecting the assessment of treatment for women are: motivation, expected BMI, slim body’s function, BMI 12 month after surgical treatment, extroversion, the openness to experience. The most important factors for men are: motivation, expected BMI, scrupulousness.The following tools were used: the Inventory NEO-FFI, the Body Image Assessment, Delta Questionnaire, theScale of the Assessment of Obesity Surgical Treatment, The Motivation Questionnaire, The Slim Body’s Function Questionnaire. The variables introduced into the model explained 74% (women) to 77% (men) of variances of bariatric surgery assessment.
Author Aleksandra Sarna
Aleksandra Sarna,,
-
, Katarzyna Popiołek (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Katarzyna Popiołek,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2012
Vol18
No1
Pages131-142
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishDane epidemiologiczne wskazują, że otyłość jest stale rosnącym problemem na różnych płaszczyznach:medycznej, społeczneji kulturowej. Procedury chirurgii bariatryczne, jakkolwiek mają charakter leczenia objawowego są obecnie jedyną metodą skutecznego leczenia otyłości olbrzymiej. Ich efekty jednak są oceniane przez pacjentów jako niewystarczające. Celem badań było zatem wyznaczenie predyktorów oceny przez pacjentów efektów chirurgicznego leczenia otyłości. Analiza statystyczna uzyskanych wyników ujawniła różnice międzypłciowe. W przypadku mężczyzn czynnikami istotnymi okazały się: oczekiwane BMI, motywacja oraz sumienność W przypadku kobiet natomiast: motywacja, oczekiwane BMI, BMI uzyskane 12 miesięcy po zabiegu, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie. W badaniach posłużono się następującymi metodami: NEO-FFI, Kwestionariuszem Delta, BIA, Skalą oceny efektów chirurgicznego leczenia otyłości, Kwstionariuszem do badania motywacji do poddania się zabiegowi chirurgicznego leczenia otyłościDane epidemiologiczne wskazują, że liczba osób otyłych na świecie stale wzrasta. Otyłość jest obecnie jednym z głównych problemów: medycznych, 
Languagepl polski
File
nadbitka.jpg of 14-09-2015
407.69 KB
Score (nominal)5
Citation count*1 (2019-06-30)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10986
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10986
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11375
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11375
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?