Cognition and communication dysfunctions in early-onset schizophrenia: effect of risperidone

Barbara Remberk , Irena Namysłowska , Filip Rybakowski

Abstract

n/a
Autor Barbara Remberk
Barbara Remberk
-
, Irena Namysłowska
Irena Namysłowska
-
, Filip Rybakowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Filip Rybakowski
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiProgress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, ISSN 0278-5846, (A 35 pkt)
Rok wydania2012
Tom39(2)
Paginacja348-54
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Klasyfikacja ASJC2803 Biological Psychiatry; 3004 Pharmacology
DOIDOI:10.1016/j.pnpbp.2012.07.007
Języken angielski
Plik
PNP8203.pdf z dnia 14-09-2015
387.35 KB
Punktacja (całkowita)30
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 1.067; Impact Factor WoS: 2012 = 3.552 (2) - 2012=3.505 (5)
Liczba cytowań*20 (2019-06-30)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11056
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11056
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?