Big Data Society. Technologie samozapisu i samopokazu

Kazimierz Krzysztofek

Abstract

From the beginning of the cultural history the collecting, recording and processing of data have been the basis for obtaining information for decision making. Creating and improving tools for measuring have an impact on the development of empirical research, both quantitative and qualitative. Information reduces uncertainty, on the one hand, while an excesive amount of information, on the other, often hampers rational judgement of a situation. In the era of global information networks, information became the new currency. The problem nowadays is not the difficulty or the cost of obtaing the information; it is the cost of converting into valuable knowledge  
Author Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Kazimierz Krzysztofek,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesTransformacje Pismo interdyscyplinarne, ISSN 1230-0292, (B 11 pkt)
Issue year2012
Vol1-4 (72-55)
Pages223-257
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Od początku dziejów ludzkich gromadzenie, rejestrowanie i przetwarzanie danych było podstawą kreowania informacji dla podejmowania decyzji. Tworzenie i doskonalenie narzędzi pomiarowych miało korzystny wpływ na rozwój badań empirycznych, ilościowych i jakościowych. Informacja redukuje niepewność, choć zakłóca naszą wiedze, gdy jest jej nadmiar, bo wtedy utrudnia racjonalna ocenę sytuacji. W epoce globalnych sieci informacyjnych informacja stała się walutą. Problemem dzisiaj jest nie tyle trudność czy koszt pozyskania informacji, co przekształcenia jej w wartościową wiedzę  
Languagepl polski
File
Big-Data.pdf of 14-09-2015
354.22 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11411
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11411
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?