Ocena dystresu i depresji u osób chorych na nowotwory złośliwe

Justyna Car , Jolanta Życińska , Wiesław Lasota

Abstract

INTRODUCTION . The quality of cancer patients’ life, especially experienced distress and depression, is an important topic of public health. This is due to common (but underestimated) coincidence of those problems and their unfavorable influence on patients’ prognosis. THE AIM of the study was to assess the predictive power of depression and general mental health for the perceived distress and related problems in two groups of patients: patients with breast cancer and patients with lung cancer. METHODS. The study comprised 106 respondents (50.9% were women after mastectomy, and 49.1% patients had lung cancer). The following tools were used in the research: the Distress Thermometer (DT) with Patients Problem List (PPL), the Beck Depression Inventory (BDI) and the General Health Questionnaire (GHQ-12). RESULTS. The average score of experienced distress in the past week was above cutoff score (M = 4.53; SD = 2.98), thus more than half of the patients (52.8%) probably required psychological intervention. The most frequent concerns pointed out on the PPL were: nervousness, worry, fatigue and sleep problems. Experienced distress was significantly higher in women after mastectomy (M = 5.74; SD = 2.86) compared to patients with lung cancer (M = 3.27; SD = 2.37). The results of hierarchical regression analysis revealed that distress (DT) was explained in a larger extent by depression (BDI) and general mental health (GHQ-12) than by the kind of cancer (21% and 11% of explained variance, respectively). CONCLUSION S. The high level of experienced distress by patients with cancer is a considerable issue of public health. DT is a good tool to screen for distress among patients regardless of the kind of cancer. This allows identification of patients who need psychological support or other kind of therapy.
Author Justyna Car
Justyna Car,,
-
, Jolanta Życińska (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Jolanta Życińska,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Wiesław Lasota
Wiesław Lasota,,
-
Journal seriesPrzegląd Epidemiologiczny, ISSN 0033-2100, (B 12 pkt)
Issue year2012
Vol66
No4
Pages689-695
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishWSTĘP. Jakość życia chorych onkologicznie, a w szczególności przeżywany przez nich dystres (stres o negatywnych konsekwencjach) i depresja, jest ważnym zagadnieniem zdrowia publicznego. Wynika to zarówno z częstego, ale niedoszacowanego współwystępowania tych zjawisk, jak również z pogorszenia rokowania u chorych onkologicznie, kiedy jednocześnie występują zaburzenia natury psychicznej. CELEM PRACY była ocena depresyjności oraz samooceny stanu zdrowia psychicznego jako predyktorów odczuwanego dystresu przez pacjentów onkologicznych z uwzględnieniem różnic między chorymi na raka piersi i raka płuca. MATERIAL I METODY. W badaniu ankietowym wzięło udział 106 respondentów (50,9% kobiet po mastektomii i 49,1% chorych z rakiem płuca). Zmienne oszacowano za pomocą następujących kwestionariuszy: Termometr Dystresu (DT) z dołączoną Listą Problemów (PPL), Inwentarz Depresji Becka (BDI) oraz Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia Goldberga (wersja GHQ-12). WYNIKI. Średni poziom odczuwanego dystresu w ostatnim tygodniu (DT) przekroczył próg 4 punktów (M = 4,53; SD = 2,98), oznacza to, że ponad połowa (52,8%) pacjentów powinna być objęta pomocą psychologiczną. Najczęściej wskazywanymi problemami z PPL były: podenerwowanie, martwienie się, zmęczenie i problemy ze snem. Doświadczany dystres był istotnie wyższy u kobiet po mastektomii (M = 5,74; SD = 2,86) w porównaniu z pacjentami z rakiem płuca (M = 3,27; SD = 2,37). Hierarchiczna analiza regresji wykazała, że depresyjność (ogólny wynik BDI) oraz ogólna samoocena stanu zdrowia psychicznego (GHQ-12) wyjaśniają odczuwany dystres (DT) w większym stopniu niż rodzaj nowotworu (odpowiednio poziom wyjaśnionej wariancji: 21% i 11%). WNIOSKI. Wysoki poziom dystresu doświadczany przez pacjentów onkologicznych jest ważnym problemem zdrowia publicznego. DT jest narzędziem przesiewowym do oceny dystresu wśród pacjentów onkologicznych niezależnie od lokalizacji nowotworu. Jego zastosowanie umożliwia zidentyfikowanie osób, którym potrzebne jest wsparcie psychologiczne lub inny rodzaj terapii. 
Languagepl polski
File
Zycinska-Jolanta-PE.pdf of 14-09-2015
154.08 KB
Score (nominal)7
Citation count*6 (2021-01-17)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11449
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11449
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?