Determinizm i nieświadoma wola a podmiotowość.

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Abstract The article comments on the issue of agency in contemporary psychology introduced by Joanna Trzópek in the key article. In my commentary I contend that a valid definition of free will in psychology should derive from the philosophical tradition known as compatibilism. I discuss the issue of agency as related to the problem of consciousness . I cite results that show that a goal pursuit can also operate on an unconscious level. In conclusion, I suggest to shift the focus of interest from the issue of whether the unconscious nature of regulation precludes subjectivity to identification of mechanisms through which unconscious and conscious processes may insert their effects on human action.
Author Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2012
Vol7,2
Pages140-150
Publication size in sheets0
Abstract in PolishStreszczenie Niniejszy artykuł jest próbą kontynuacji dyskusji nad problematyką podmiotu we współczesnej psychologii zaprezentowaną przez Joannę Trzópek. Ustosunkowuję się w nim do stanowiska autorki na temat relacji między determinizmem a wolną wolą, jako atrybutem podmiotu. Staram się wykazać, iż na gruncie psychologii uzasadniona jest definicja wolnej woli wywodząca się z tradycji filozoficznej, zwanej kompatybilizmem. Podejmuję również temat podmiotowości w kontekście świadomego sprawstwa. Omawiam wyniki badań wskazujące mechanizm za pośrednictwem, którego dążenie do celów może odbywać się przy udziale procesów nieświadomych. W podsumowaniu proponuję przejście od oceny, czy udział procesów nieświadomych w kontroli działania przeczy podmiotowości, do wyjaśnienia mechanizmu dzięki, któremu procesy nieświadome i świadome wywierają podobny wpływ na działanie.
Languagepl polski
File
psychologia-spoleczna.jpg of 14-09-2015
562.31 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11503
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11503
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?