Konsekwencje stosowania różnych narzędzi sprawowania władzy

Dorota Wiśniewska-Juszczak

Abstract

The study investigated consequences of using different strategies of inßuence (strong vs soft) by people in authority towards their subordinates. The Þndings showed that strong (unilateral) strategies of inserting power led to reduction of the level of subordinates’ functioning: decrease in mood, lowered level of commitment, initiative taking and willingness to act on behalf of others. Among subordinates subject to soft managerial strategies no decrease in mood has been observed and there was an increase in the desire to work for the sake of their superiors and other peers. However, the level of trust among the participants did not depend on whether the persons were subject to strong or soft impact strategies.
Author Dorota Wiśniewska-Juszczak (Wydział Psychologii)
Dorota Wiśniewska-Juszczak,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol8
No2(25)
Pages125-134
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwładza, twarde i miękkie strategie wpływu, kapitał społeczny
Keywords in Englishpower, strong and soft strategies of inßuence, social capital
Abstract in PolishAbstract: Prezentowane badanie poświęcone jest pokazaniu konsekwencji stosowania różnych strategii wpływu (twardych vs miękkich) w relacji z osobami poddanymi władzy. Wyniki zrealizowanego eksperymentu pokazują, że funkcjonowanie osób poddanych twardym (jednostronnym) strategiom władzy znacząco się obniża. Większość hipotez została potwierdzona. Osobom, na które wpływano za pomocą twardych strategii wpływu znacząco obniżał się poziom nastroju i jednocześnie wykazywały się niższym poziomem zaangażowania na rzecz szefa i organizacji, rzadziej również przejawiały chęć działania na rzecz innych. Osobom, które podlegały stosowanym miękkim strategiom wpływu nie obniżał się poziom nastroju, a podnosiła się chęć działania na rzecz innych oraz szefa. Zmianom natomiast nie ulegał poziom zaufania osób badanych, niezależnie od tego czy osoby były poddane twardym czy miękkim strategiom wpływu. Prezentowane badanie dowodzi, że sprawowanie władzy w sposób uwzględniający potrzeby drugiej strony (podwładnych) może przyczyniać się do podnoszenia kapitału osobowego jednostek.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_2/Wisniewska_Juszczak_ps_2_2013.pdf
Languagepl polski
File
Wisniewska_Juszczak_ps_2_2013.pdf 46.05 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11511
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11511
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?