Typ regulacji działania w wytrwałość i skuteczność działania: Wpływ siły woli i kontekstu sytuacyjnego

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Abstract

Abstract The purpose of two presented studies was to prove differences in coping with external demands by action-oriented versus state-oriented individuals. Obtained results confirming that in pressing situation action –oriented individuals indicate reaction of “volitional shielding” and bring their persistence and effectiveness down. State-oriented indulge in pressure and in this situation showing increased persistence and effectiveness and also linkage of mood and performance. The persistence of action-oriented individuals strictly depends on subjective feelings during task performance and is higher when the task is appraised as interesting. The persistence of state-oriented individuals doesn’t depend on attractiveness assessment.
Author Romana Kadzikowska-Wrzosek (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Romana Kadzikowska-Wrzosek,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2012
Vol50 , nr 3
Pages31-47
Publication size in sheets0
Abstract in PolishStreszczenie Celem dwóch badań eksperymentalnych zaprezentowanych w artykule było wykazanie różnic w sposobie radzenia sobie z zewnętrznymi wymaganiami przez osoby zorientowane na stan versus na działanie. Uzyskane rezultaty potwierdziły, że osoby zorientowane na działanie w sytuacji zewnętrznej presji okazują swoistą reakcję oporu (volitional shielding), która wyraża się niższą wytrwałością i skutecznością działania. Osoby zorientowane na stan ulegają presji i w takich warunkach wykazują większą wytrwałość i skuteczność, a także wysoką zależność między nastrojem a uzyskiwanymi rezultatami. Wytrwałość osób zorientowanych na działanie wiąże się z subiektywnymi odczuciami podczas wykonywania zadania i jest tym wyższa, im bardziej oceniają one zadanie jako interesujące. Wytrwałość osób zorientowanych na stan nie wiąże się z oceną atrakcyjności zadania.
File
03-Typ-Regulacji-Dzialania-a-Skutecznosc-I-Wytrwalo.pdf of 14-09-2015
301.31 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11516
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11516
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?