Spójność pojęciowa komunikatu perswazyjnego: rola prywatnych teorii rzeczywistości, wyuczonej bezradności i afektu

Alicja Grochowska , Magdalena Gąsiorowska

Abstract

The research examines the conceptual coherence of print advertisements considering brand knowledge, cognitive resources, a nd emotions. The theoretical backA ground are theories of conceptual coherence. The res ults show the significance of brand knowledge (understood as private theories) and cogn itive resources (integrative proA cesses) in the perceived coherence of advertisement s. Relationships between the perA ceived coherence of advertisements and the emotions they evoke are explained.
Autor Alicja Grochowska (Wydział Psychologii)
Alicja Grochowska
- Wydział Psychologii
, Magdalena Gąsiorowska (Wydział Psychologii)
Magdalena Gąsiorowska
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Rok wydania2012
Tom55
Nr3
Paginacja233-252
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Językpl polski
Plik
GasiorGroch-2012.jpg z dnia 14-09-2015
656.97 KB
GasiorGroch-2012.jpg z dnia 14-09-2015
656.97 KB
Pliki dodatkowe
Scan_gasiorowska_all.pdf 271.18 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11695
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11695
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?