Science and pseudoscience in the treatment of autism

Monika Suchowierska , Gary Novak

Abstract

Terms such as “evidence-based practice” or “best practices” reflect a very important aspect of clinical work, as they point to science as means for evaluating treatment effectiveness. Unfortunately, in the area of developmental disabilities dubious and pseudoscientific interventions are all too prevailing. In the present article, we describe premises of the scientific method and contrast it with pseudoscience, list the reasons for popularity of unsubstantiated claims in autism treatment, summarize the results of a recent report on practice guidelines prepared by the National Autism Center, and offer recommendations for practitioners who may come in contact with parents of children with developmental disabilities.   Key words: autism, developmental disabilities, science, pseudoscience, evidence-based treatment
Author Monika Suchowierska (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska,,
- Wydział Psychologii
, Gary Novak
Gary Novak,,
-
Other language title versionsNauka i pseudonauka w terapii autyzmu
Journal seriesPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol26
No1
Pages45-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishautyzm, zaburzenia rozwoju, nauka, pseudonauka, metody oparte na dowodach
Keywords in English autism, developmental disabilities, science, pseudoscience, evidence-based treatment
Abstract in PolishPojęcia takie jak “metody oparte na dowodach” lub “empirycznie udowodnione metody” odnoszą się do ważnego aspektu pracy klinicznej - mówią one o znaczeniu nauki w ocenianiu efektywności danego oddziaływania. Niestety, jeśli chodzi o terapię zaburzeń rozwoju, to często niesprawdzone, lub wręcz szarlatańskie, techniki są wykorzystywane do pracy z dziećmi. W obecnym artykule autorzy omówią założenia metody naukowej i skontrastują ją z pseudonauką, wymienią powody, dla których rodzice dzieci z autyzmem skłaniają się ku eksperymentalnym oddziaływaniom, streszczą wyniki najnowszego raportu dotyczącego praktyki klinicznej opracowanego przez Narodowe Centrum Autyzmu w USA oraz zaproponują kilka wytycznych dla profesjonalistów mogących mieć do czynienia z rodzicami dzieci o zaburzonym rozwoju.   Słowa kluczowe: autyzm, zaburzenia rozwoju, nauka, pseudonauka, metody oparte na dowodach
URL http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2014/08/pnm_2013_045-050.pdf
Languageen angielski
File
PNM-2013-01-45-50.pdf of 14-09-2015
73.84 KB
Science and pseudoscience in the treatment of autism.pdf 15.33 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11863
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11863
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?