Science and pseudoscience in the treatment of autism

Monika Suchowierska , Gary Novak

Abstract

Terms such as “evidence-based practice” or “best practices” reflect a very important aspect of clinical work, as they point to science as means for evaluating treatment effectiveness. Unfortunately, in the area of developmental disabilities dubious and pseudoscientific interventions are all too prevailing. In the present article, we describe premises of the scientific method and contrast it with pseudoscience, list the reasons for popularity of unsubstantiated claims in autism treatment, summarize the results of a recent report on practice guidelines prepared by the National Autism Center, and offer recommendations for practitioners who may come in contact with parents of children with developmental disabilities.   Key words: autism, developmental disabilities, science, pseudoscience, evidence-based treatment
Autor Monika Suchowierska (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska
- Wydział Psychologii
, Gary Novak
Gary Novak
-
Inne wersje tytułuNauka i pseudonauka w terapii autyzmu
Tytuł czasopisma/seriiPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 8 pkt)
Rok wydania2013
Tom26
Nr1
Paginacja45-50
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimautyzm, zaburzenia rozwoju, nauka, pseudonauka, metody oparte na dowodach
Słowa kluczowe w języku angielskim autism, developmental disabilities, science, pseudoscience, evidence-based treatment
Streszczenie w języku polskimPojęcia takie jak “metody oparte na dowodach” lub “empirycznie udowodnione metody” odnoszą się do ważnego aspektu pracy klinicznej - mówią one o znaczeniu nauki w ocenianiu efektywności danego oddziaływania. Niestety, jeśli chodzi o terapię zaburzeń rozwoju, to często niesprawdzone, lub wręcz szarlatańskie, techniki są wykorzystywane do pracy z dziećmi. W obecnym artykule autorzy omówią założenia metody naukowej i skontrastują ją z pseudonauką, wymienią powody, dla których rodzice dzieci z autyzmem skłaniają się ku eksperymentalnym oddziaływaniom, streszczą wyniki najnowszego raportu dotyczącego praktyki klinicznej opracowanego przez Narodowe Centrum Autyzmu w USA oraz zaproponują kilka wytycznych dla profesjonalistów mogących mieć do czynienia z rodzicami dzieci o zaburzonym rozwoju.   Słowa kluczowe: autyzm, zaburzenia rozwoju, nauka, pseudonauka, metody oparte na dowodach
URL http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2014/08/pnm_2013_045-050.pdf
Języken angielski
Plik
PNM-2013-01-45-50.pdf z dnia 14-09-2015
73.84 KB
Science and pseudoscience in the treatment of autism.pdf 15.33 KB
Punktacja (całkowita)8
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11863
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11863
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?