Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) for children with autism – theory and research

Monika Suchowierska , Monika Rupińska

Abstract

Autism is a pervasive developmental disorder that is a life-long disability. Although autism is called an “enigma” because many questions still remain unresolved, more than 50 years of treatment research resulted in a substantial body of knowledge on effective methods of therapy. Scholarly work shows that early intensive behavioral intervention can lead to significant and clinically important changes in an autistic child’s cognitive, social and emotional functioning. In the present article, we will describe tenets of behavioral approach to autism, characterize therapy based on applied behavior analysis, summarize research on early intensive behavioral intervention, and conclude with guidelines for health care providers and a list of institutions in Poland that offer behavioral intervention to children with autism.   Key words: autism, pervasive developmental disorders, applied behavior analysis, early intensive behavioral intervention
Author Monika Suchowierska (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska,,
- Wydział Psychologii
, Monika Rupińska
Monika Rupińska,,
-
Other language title versionsWczesna intensywna terapia behawioralna u dzieci z autyzmem – teoria i badania
Journal seriesPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol26
No1
Pages51-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, stosowana analiza zachowania, wczesna intensywna interwencja behawioralna
Keywords in English autism, pervasive developmental disorders, applied behavior analysis, early intensive behavioral intervention
Abstract in PolishAutyzm jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń rozwoju. Mimo iż schorzenie to jest cały czas określane jako „enigma” ze względu na brak jednoznacznych odpowiedzi na wiele pytań z nim związanych, to jednak ponad 50 lat badań klinicznych zaowocowało pokaźnym zasobem wiedzy nt. oddziaływań terapeutycznych. Wiemy już, że wczesna intensywna terapia behawioralna prowadzi do znaczących pozytywnych zmian w funkcjonowaniu poznawczym, społecznym i emocjonalnym dzieci z autyzmem. W obecnym artykule opiszemy główne założenia behawioralnej teorii autyzmu, scharakteryzujemy wczesną intensywną terapię behawioralną i przytoczymy wyniki badań nad jej efektywnością oraz podamy wytyczne dla pracowników służby medycznej, którzy mogą w swojej praktyce mieć do czynienia z dziećmi z autyzmem.   Słowa kluczowe: autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, stosowana analiza zachowania, wczesna intensywna interwencja behawioralna
URL http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2014/08/pnm_2013_051-057.pdf
Languageen angielski
File
PNM-2013-01-51-57.pdf of 14-09-2015
73.72 KB
Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) for children with.pdf 15.05 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11871
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11871
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?