Znaczenie cech unikatowych i wspólnych w bezpośrednich ocenach porównawczych. Analiza procesu uwagi z wykorzystaniem okulografu

Marzena Cypryańska , Jakub Niewiarowski , Adrian Morawiak

Abstract

The present study concerned the roles played by standard of comparison in the case of direct comparative judgments, i.e., X in comparison to Y. In this type of comparison, X is the target and Y is the standard of comparison. We used an eye-tracking method that provided a more accurate analysis of relationships between comparative judgments and attentional patterns than the methods used in previous studies. We tested two competing models: (1) focalism, which assumes that the standard of comparison is neglected when people make comparative judgments, and (2) the cancellation and focus model, which assumes that the target is assessed within the context of the standard. Forty-four university students compared two advisers of MA thesis, each of whom was described with good and bad features. Two pairs of features were used: unique good pairs – both advisers shared bad features and each possessed unique good features, and unique bad pairs – both advisers shared good features and each possessed unique bad features. Descriptions of both advisers were presented side by side on a computer screen. We measured number of fixations on the unique and shared features of the target and of the standard of comparison. Consistent with the cancellation and focus model, we found that the standard of comparison was not neglected when people made comparative judgments.
Author Marzena Cypryańska (Wydział Psychologii)
Marzena Cypryańska,,
- Wydział Psychologii
, Jakub Niewiarowski (Wydział Psychologii)
Jakub Niewiarowski,,
- Wydział Psychologii
, Adrian Morawiak
Adrian Morawiak,,
-
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol51
No4
Pages37-50
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsądy porównawcze, efekty zawyżania/zaniżania, model anulowania-ogniskowania, fokalizm
Keywords in Englishcomparative judgments, the under- and overestimation effects, the cancelation and focus model, focalism, eye-tracking
Abstract in PolishPrezentowane badanie dotyczy roli standardu porównań w procesie dokonywania bezpośrednich porównań typu „X w porównaniu do Y”, gdzie X jest obiektem porównywanym, zaś Y stanowi standard porównań. W badaniu wykorzystana została technika umożliwiająca śledzenie ruchu gałek ocznych, co pozwoliło na bezpośrednią obserwację wzorców uwagowych w trakcie dokonywania porównań. Przedmiotem weryfikacji były dwa alternatywne przewidywania: standard porównań jest lekceważony w trakcie dokonywania sądów porównawczych (koncepcja fokalizmu) versus oceny obiektu porównywanego są dokonywane w kontekście standardu porównań (model anulowania-ogniskowania). Czterdziestu czterech studentów proszono o porównywanie dwóch promotorów pracy magisterskiej. Do porównania wykorzystano pary opcji: pary zróżnicowane pozytywnie (pary opcji, które podzielały cechy negatywne, a różniły się cechami pozytywnymi) oraz pary zróżnicowane negatywnie (podzielały cechy pozytywne, a różniły się cechami negatywnymi). Opisy promotorów były prezentowane na monitorze komputera (opis promotora A po lewej stronie, natomiast opis promotora B po prawej stronie). Przedmiotem pomiaru był procent fiksacji na cechach unikatowych oraz wspólnych obiektu porównywanego i standardu porównań. Zgodnie z modelem anulowania-ogniskowania wyniki badania pokazały, że standard porównań nie jest lekceważony w procesie dokonywania sądów porównawczych. Wykorzystanie okulografu pozwoliło też analizę procesów uwagi w kolejnych etapach dokonywania wyboru.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0081-8
URL http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1107551
Languagepl polski
File
13-Cypryanska.pdf of 14-09-2015
616.75 KB
SP-2013.pdf of 14-09-2015
222.14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=12044
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=12044
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16815
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16815
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?