Czy im więcej tym lepiej, czy więcej to lepiej? Efekt wielkości zbioru w sądach porównawczych z użyciem homogenicznych bodźców niespołecznych

Karolina Szutkiewicz-Szekalska , Jakub Niewiarowski

Abstract

The set size effect in the area of direct-comparative judgments hasn’t gained much research interest, yet. This effect shows that the more elements constitute standard of comparison the larger is the comparative bias. In an experiment performed on a computer, it wast tested whether range of set size effect might be changed while applying stimuli of low variability in appearance and attractiveness. Participants (N = 298, Polish undergraduates) assessed attractive pictures presenting butterflies using a 5 × 5 matrix. On each trial one of the items was randomly designated as a target, which was compared to a randomly selected referent consisting of two, four, eight, 16 or 24 items. Results show that the set size effect on homogenous stimuli is greatly reduced, and that the most probable strategy underlying comparisons is: “pick the best”.
Author Karolina Szutkiewicz-Szekalska
Karolina Szutkiewicz-Szekalska,,
-
, Jakub Niewiarowski (Wydział Psychologii)
Jakub Niewiarowski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No1
Pages63-75
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishSądy porównawcze bezpośrednie, efekt zawyżania/zaniżania, efekt wielkości grupy, bodźce homogeniczne
Keywords in English Comparative judgments, superiority / inferiority effect, set size effect, homogenous stimuli
Abstract in PolishW obszarze badań nad zniekształceniami w bezpośrednich sądach porównawczych stosunkowo mało uwagi poświęcono efektowi wielkości zbioru. Pokazuje on, że im więcej jest elementów składających się na standard porównania, tym zniekształcenie porównawcze jest większe. W badaniu przeprowadzonym za pomocą procedury komputerowej, sprawdzano czy zakres tego efektu, może być zmieniony przy użyciu bodźców o niskim zróżnicowaniu(bodźce homogeniczne) w zakresie wyglądu i atrakcyjności. Uczestnicy badania (N = 298; studenci) porównywali obrazki przedstawiające ładne motyle, przy użyciu matrycy 5 × 5 elementów. W każdej z prób jeden z elementów był losowo wyznaczany, jako obiekt oceniany, który był porównywany do losowo wybranego standardu porównania o wielkości dwa, cztery, osiem, 16 i 24 elementów. Wyniki pokazują, że efekt wielkości zbioru, przy użyciu bodźców homogenicznych znacząco się redukuje, a najbardziej prawdopodobną strategią dokonywania porównań jest „wybierz najlepszy”.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0078-2
URL http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1102118
Languagepl polski
File
14-szutkiewicz-Niewiarowski-czy-wiecej-to-lepiej.pdf of 14-09-2015
779.71 KB
14-szutkiewicz-Niewiarowski-czy-wiecej-to-lepiej (1).pdf 196 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2021-04-12)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=12047
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=12047
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?