Czy im więcej tym lepiej, czy więcej to lepiej? Efekt wielkości zbioru w sądach porównawczych z użyciem homogenicznych bodźców niespołecznych

Karolina Szutkiewicz-Szekalska , Jakub Niewiarowski

Abstract

The set size effect in the area of direct-comparative judgments hasn’t gained much research interest, yet. This effect shows that the more elements constitute standard of comparison the larger is the comparative bias. In an experiment performed on a computer, it wast tested whether range of set size effect might be changed while applying stimuli of low variability in appearance and attractiveness. Participants (N = 298, Polish undergraduates) assessed attractive pictures presenting butterflies using a 5 × 5 matrix. On each trial one of the items was randomly designated as a target, which was compared to a randomly selected referent consisting of two, four, eight, 16 or 24 items. Results show that the set size effect on homogenous stimuli is greatly reduced, and that the most probable strategy underlying comparisons is: “pick the best”.
Autor Karolina Szutkiewicz-Szekalska
Karolina Szutkiewicz-Szekalska
-
, Jakub Niewiarowski (Wydział Psychologii)
Jakub Niewiarowski
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom52
Nr1
Paginacja63-75
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimSądy porównawcze bezpośrednie, efekt zawyżania/zaniżania, efekt wielkości grupy, bodźce homogeniczne
Słowa kluczowe w języku angielskim Comparative judgments, superiority / inferiority effect, set size effect, homogenous stimuli
Streszczenie w języku polskimW obszarze badań nad zniekształceniami w bezpośrednich sądach porównawczych stosunkowo mało uwagi poświęcono efektowi wielkości zbioru. Pokazuje on, że im więcej jest elementów składających się na standard porównania, tym zniekształcenie porównawcze jest większe. W badaniu przeprowadzonym za pomocą procedury komputerowej, sprawdzano czy zakres tego efektu, może być zmieniony przy użyciu bodźców o niskim zróżnicowaniu(bodźce homogeniczne) w zakresie wyglądu i atrakcyjności. Uczestnicy badania (N = 298; studenci) porównywali obrazki przedstawiające ładne motyle, przy użyciu matrycy 5 × 5 elementów. W każdej z prób jeden z elementów był losowo wyznaczany, jako obiekt oceniany, który był porównywany do losowo wybranego standardu porównania o wielkości dwa, cztery, osiem, 16 i 24 elementów. Wyniki pokazują, że efekt wielkości zbioru, przy użyciu bodźców homogenicznych znacząco się redukuje, a najbardziej prawdopodobną strategią dokonywania porównań jest „wybierz najlepszy”.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0078-2
URL http://studiapsychologiczne.pl/fulltxt.php?ICID=1102118
Językpl polski
Plik
14-szutkiewicz-Niewiarowski-czy-wiecej-to-lepiej.pdf z dnia 14-09-2015
779.71 KB
14-szutkiewicz-Niewiarowski-czy-wiecej-to-lepiej (1).pdf 196 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*1 (2020-09-14)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=12047
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=12047
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?