Deficyty uwagi u osób dorosłych z objawami zespołu hiperkinetycznego

Dorota Kalka , Monika Pawłowska

Abstract

  The study concerns deficits in attention in adultswith symptoms ofhyperkineticsyndrome. The subject of measure was speed and accuracy of detection the stimuli physically, semantically and emotionally congruent to a given criterion and the accuracy of ignoring the stimuli which did not meet this criterion. Experiment has been conducted with 30 subjects with ADHD syndrome and 30 control subjects without any symptoms of deficits. It has been demonstrated that subjects with hyperkinetic syndrome less accurate and slower detect stimuli congruent with a criterion, and this effect is more apparent in the case of emotional stimuli. Differences has also been emerged in ignoring stimuli which not meet the given criteria. However it has been shown that differences in performance between groups fade in the next trial, what can be interpreted in the terms of efficient mechanism of skill acquisition in subjects with hyperkinetic syndrome.
Author Dorota Kalka (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Dorota Kalka,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Monika Pawłowska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Monika Pawłowska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, (B 12 pkt)
Issue year2012
Vol17/2
Pages247-259
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Artykuł dotyczy deficytów uwagi u dorosłych osób z objawami zespołu hiperkinetycznego. Mierzono szybkośc i poprawnośc wyszukiwania w polu widzenia bodźców fizycznie, semantycznie bądź emocjonalnie spójnych z podanym kryterium. Przebadano 30 osób z objawami ADHD oraz 30 osób z grupy kontrolnej. Okazało się, że osoby z objawami zespołu hiperkinetycznego wolniej i mniej poprawnie wykrywają bodźce, zwłaszcza jeśli kryterium jest emocjonalne. Problemy ujawniają się także w zakresie umiejętności ignorowania bodźców niezgodnych z kryterium. Wykazano jednak, że różnice między grupami zanikają przy powtórnym wykonaniu zadania co może wskazywać na szybkie nabywanie umiejętności w zakresie selekcji uwagi u osób z objawami zespołu hiperkinetycznego.
Languagepl polski
File
Pawlowska-Kalka-1.pdf of 14-09-2015
243.82 KB
pfp.pdf of 14-09-2015
164.95 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13212
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13212
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13220
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13220
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?