Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego

Marlena Wach

Abstract

Według Komisji Europejskiej szybki Internet ma pomócEuropie wyjść z kryzysu i jest nieodzowny dla wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu. Poszczególne kraje Unii realizują jednak ten program w odmienny sposób. Które rozwiązania są najkorzystniejsze zgodne z zaleceniami, a które możliwe do wprowadzenia w krótkim czasie i stosunkowo małym kosztem
Autor Marlena Wach (Wydział Prawa)
Marlena Wach
- Wydział Prawa
Tytuł czasopisma/seriiPrawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów, (0 pkt)
Rok wydania2011
Tompaździernik 2011
Paginacja70-77
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
URL http://www.dzp.pl/files/Art/PiR_Marlena_Wach.pdf
Językpl polski
Plik
PiR-Marlena-Wach-upowszechnianie-internetu-szerokopasmowego.pdf z dnia 14-09-2015
244.47 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13366
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13366
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?