Zawieranie umów dystrybucyjnych i franchisingowych w obrocie międzynarodowym

Marlena Wach

Abstract

 
Autor Marlena Wach (Wydział Prawa)
Marlena Wach
- Wydział Prawa
Tytuł czasopisma/seriiPRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, (0 pkt)
Rok wydania2009
Tomnr 4 (58) kwiecień 2009
Paginacja63-67
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim Zawieranie umów dystrybucyjnych i franchisingowych w obrocie międzynarodowym Rodzaje umów dysrybucyjnych Praktyki ograniczające konkurencję Porozumienia lub praktywki pionowe Wspólnotowe reguły konkurencji Umowa dystrybucyjna-praktyczne wskazówki Franchising i jego formy Prawa własności intelektualnej Ograniczenia wertykalne Właściwe prawo i arbitraż Odpowiedzialnść franchisodawcy za zyski franchisiobiorcy Dokumenty okreslające zasady franchisingu Prawo Europejskie w Praktyce jest to wydawnictwo naukowe ISSN 1733-2036Miesięcznik wydawany pod patronatem Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego Miesięcznik jest wpisany na Listę Filadelfijską (część B, LP.87) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DOIDOI:ISSN 1733-2036
URL http://pewp.pl/
Językpl polski
Plik
img538.jpg z dnia 14-09-2015
1.57 MB
img539.jpg z dnia 14-09-2015
1.41 MB
img540.jpg z dnia 14-09-2015
1.46 MB
img541.jpg z dnia 14-09-2015
1.47 MB
img542.jpg z dnia 14-09-2015
1.46 MB
img543.jpg z dnia 14-09-2015
1.43 MB
Punktacja (całkowita)2
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13428
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13428
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?