Możliwe porozumienie z operatorami

Marlena Wach

Abstract

  Firmy telekomunikacyjne mogą proponować sposób wykorzystania infrastruktury Ostatnia nowelizacja prawa telekomunikacyjnego wprowadza art. 43a. Zgodnie z nim przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, na którego nałożone zostały obowiązki regulacyjne zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, może zaproponować doprecyzowanie i uszczegółowienie warunków wykonywania tych obowiązków. Może też zaproponować wypełnienie innych zobowiązań, które przyczyniają się do skutecznej realizacji nałożonych wcześniej obowiązków, rozwoju konkurencji czy rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury. Zapis ten umożliwi usankcjonowanie zeszłorocznego porozumienia, jakie zawarł Urząd Komunikacji Elektronicznej z Telekomunikacją Polską. Dzięki niemu uniknęła ona podziału. Nowy przepis umożliwi formalne zawarcie planowanego porozumienia UKE z operatorami komórkowymi ustalającego harmonogram obniżania hurtowych stawek za połączenia kierowane do ich sieci w zamian za inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. UKE nie może wykorzystywać tej regulacji jako narzędzia wymuszania na operatorach niekorzystnych dla nich decyzji. Nie umożliwia ona także prowadzenia gry rynkowej pomiędzy operatorami poprzez uzależnienie decyzji administracyjnych od określonych działań. Takie wykorzystanie nowych przepisów mogłoby być nadużyciem prawa. Do decyzji w sprawie zatwierdzenia warunków regulacyjnych stosuje się przepisy o postępowaniu konsultacyjnym i konsolidacyjnym z Komisją Europejską. Marlena Wach - radca prawny w kancelarii Bird & Bird
Autor Marlena Wach (Wydział Prawa)
Marlena Wach
- Wydział Prawa
Tytuł czasopisma/seriiRzeczpospolita, ISSN 0208-9130, (0 pkt)
Rok wydania2010
Tom16-12-2010
Paginacja45
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
URL http://prawo.rp.pl/artykul/579509-Mozliwe-porozumienie-z-operatorami.html
Językpl polski
Plik
Mozliwe-porozumienie-z-operatorami.pdf z dnia 14-09-2015
607.84 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13439
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13439
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?