Co się kryje za kulisami przekładów dialogów Platona i książki "Uczeń Twardowskiego?

Teresa Rzepa

Abstract

Teresa Rzepa   Co się kryje za kulisami przekładu dialogów Platona i książki „Uczeń Twardowskiego”?   Na podstawie analizy fragmentów listów Władysława Witwickiego i jego komentarzy do Platońskich dialogów dokonuję opisu stosowanych przez niego technik manipulacyjnych. Jednocześnie sugeruję, że Andrzej Nowicki, traktujący swego nauczyciela – Witwickiego – jako istotnie modulującego jego osobowość, przejął i wykorzystał te techniki w książce „Uczeń Twardowskiego”.   Słowa kluczowe: techniki manipulacji, relacje „autor-narrator”     What lies beneath translations of Platon’s dialogues and „Twardowski’s pupil” book?   On the basis of the excerpts from Władysław Witwicki’s letters and his commentaries on Platon’s dialogues, I describe manipulation manipulation techniques which he had used. Simultaneously, I suggest that Andrzej Nowicki, who treated his teacher (Witwicki) as someone who made a great impact on his personality, adopted and used these techniques in his book „Twardowski’s pupil”.   Keywords: manipulationtechniques, relations „author-narrator”
Author Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesKultura i Wartości, ISSN 2299-7806, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol1(5)
Pages21-29
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
File
TR-text-dla-AN.pdf of 14-09-2015
255.67 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13694
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13694
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?