Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych

Joanna Bielecka-Prus , Anna Horolets

Abstract

n/a
Autor Joanna Bielecka-Prus
Joanna Bielecka-Prus
-
, Anna Horolets (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Anna Horolets
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Socjologii Jakościowej, ISSN 1733-8069, (B 13 pkt)
Rok wydania2013
TomT. IX nr 1
Paginacja152-185
URL www.przegladsocjologiijakosciowej.org
Językpl polski
Plik
PSJ-9-1-152-185-Bielecka-Prus-Horolets-s-pierw-i-ost-.pdf z dnia 14-09-2015
267.96 KB
Punktacja (całkowita)13
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13720
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13720
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?