Różnice płciowe w przystosowaniu do insulinoterapii u chorych z cukrzycą typu 2

Zuzanna Kwissa-Gajewska , Aleksandra Kroemeke

Abstract

Background: This study aims to investigate if there are gender differences in cognitive, behavioral and emotional response to switching over to insulin treatment in adults with type 2 diabetes. Material and methods: Cognitive appraisal (questionnaire KOS), coping strategies (CHIP) and emotions (PANAS) were assessed among 278 patients (F = 148, M = 130) one month after conversion to insulin treatment. Results: Results showed that women reported more negative appraisal, instrumental- and emotion-oriented behaviors than did men. There’s no differences in emotions. In addition, patients generally expressed stronger perception of their health condition in terms of challenge, more emotion-oriented coping strategies and higher levels of negative emotions. Conclusions: Gender differences play an important role in adjustment to insulin treatment.
Author Zuzanna Kwissa-Gajewska (Wydział Psychologii)
Zuzanna Kwissa-Gajewska,,
- Wydział Psychologii
, Aleksandra Kroemeke (Wydział Psychologii)
Aleksandra Kroemeke,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesDiabetologia Kliniczna, ISSN 2084-4441, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
No4
Pages115-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish płeć, poznawcza ocena stresu, radzenie sobie ze stresem, emocje, insulinoterapia
Keywords in Englishgender differences, cognitive appraisal, coping strategies, emotions, insulin treatment
ASJC Classification2712 Endocrinology, Diabetes and Metabolism; 2724 Internal Medicine
Abstract in PolishWstęp: Celem badania było określenie istotnych różnic międzypłciowych w zakresie oceny poznawczej, strategii radzenia sobie oraz emocji pojawiających się w reakcji na wprowadzenie insulinoterapii u chorych z cukrzycą 2 typu. Materiał i metody: Badaniami kwestionariuszowymi objęto 278 osób (K=148; M=130), które miesiąc wcześniej rozpoczęły insulinoterapię. Zastosowano kwestionariusz KOS (ocena poznawcza), CHIP (strategie radzenia sobie z chorobą) oraz PANAS (negatywne i pozytywne emocje). Wyniki: W toku analiz wykazano istotne znaczenie płci dla oceny zmiany leczenia i zachowań podejmowanych w jej obliczu. Kobiety istotnie częściej w porównaniu z mężczyznami postrzegały insulinoterapię w kategoriach zagrożenia, podejmowały działania ukierunkowane na poradzenie sobie z chorobą oraz regulujące emocje. Nie odnotowano różnic w zakresie odczuwanych emocji. Analizy wykazały, iż pacjenci bez względu na płeć najczęściej oceniali swoją sytuację zdrowotną w kategoriach Wyzwania/aktywności oraz odczuwali emocje negatywne i radzili sobie poprzez koncentrację na tych emocjach. Wnioski: Rezultaty wskazują, iż w praktyce klinicznej przy wprowadzaniu insulinoterapii należałoby uwzględnić różnice międzypłciowe.
URL http://czasopisma.viamedica.pl/dk/article/view/35629
Languagepl polski
File
DK-2013-s1.pdf of 14-09-2015
44.97 KB
Diabetologia-kliniczna-Kwissa-Gajewska.pdf of 14-09-2015
90.17 KB
Score (nominal)10
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.005
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13810
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13810
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13903
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13903
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?