Izmael płynie dalej. Przypadek Ryszarda Kapuścińskiego

Agnieszka Kamińska

Abstract

The author of this article poses the question of the nature and causes of traveling Ryszard Kapuscinski, the nature of his interest in life of distant cultures and societies, seeks to situate these interests among others, and determine the membership of the wider phenomenon (for example, post-colonial discourse). The author attaches great importance to the Pinsk pedigree of the writer, and more specifically - the experience of uprooting, exile, poverty, war and exile, which prevented him longer to settle permanently in any other place. These experiences have made him a wanderer, eternal traveler, who, however, when it could only goes forward, to reach what is left behind.
Autor Agnieszka Kamińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kamińska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Wschodnioeuropejski, ISSN 2081-1128, (B 10 pkt)
Rok wydania2013
TomTom IV 2013
Paginacja409-431
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics; 3300 General Social Sciences; 1200 General Arts and Humanities
Streszczenie w języku polskimAutorka w niniejszym artykule stawia pytanie o rodzaj i przyczyny globtroterstwa Ryszarda Kapuścińskiego, charakter jego zainteresowań życiem odległych kultur i społeczeństw, stara się usytuować te zainteresowania pośród innych i określić przynależność do szerszego zjawiska (na przykład dyskursu postkolonialnego). Największą wagę Autorka przywiązuje do pińskiego rodowodu pisarza, a dokładniej – do doświadczeń wykorzenienia, wygnania, wojennej biedy i tułaczki, które nie pozwoliły mu już zadomowić się na trwałe w żadnym innym miejscu. Te doświadczenia uczyniły z niego wędrowca, wiecznego podróżnika, który jednakże po to może tylko podąża naprzód, żeby dotrzeć do tego, co zostawił za sobą. Podróże Kapuścińskiego nieodmiennie bowiem wiodą go do krain przypominających mu jego pierwszą ojczyznę.
DOIDOI:ISSN 2081-1128
URL www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
Językpl polski
Plik
PW-2013-IV.pdf z dnia 14-09-2015
2.95 MB
Okladka-PW-2013-IV.pdf z dnia 14-09-2015
5.03 MB
Punktacja (całkowita)10
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13859
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13859
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?