Izmael płynie dalej. Przypadek Ryszarda Kapuścińskiego

Agnieszka Kamińska

Abstract

The author of this article poses the question of the nature and causes of traveling Ryszard Kapuscinski, the nature of his interest in life of distant cultures and societies, seeks to situate these interests among others, and determine the membership of the wider phenomenon (for example, post-colonial discourse). The author attaches great importance to the Pinsk pedigree of the writer, and more specifically - the experience of uprooting, exile, poverty, war and exile, which prevented him longer to settle permanently in any other place. These experiences have made him a wanderer, eternal traveler, who, however, when it could only goes forward, to reach what is left behind.
Author Agnieszka Kamińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kamińska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Wschodnioeuropejski, ISSN 2081-1128, (B 10 pkt)
Issue year2013
VolTom IV 2013
Pages409-431
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics; 3300 General Social Sciences; 1200 General Arts and Humanities
Abstract in PolishAutorka w niniejszym artykule stawia pytanie o rodzaj i przyczyny globtroterstwa Ryszarda Kapuścińskiego, charakter jego zainteresowań życiem odległych kultur i społeczeństw, stara się usytuować te zainteresowania pośród innych i określić przynależność do szerszego zjawiska (na przykład dyskursu postkolonialnego). Największą wagę Autorka przywiązuje do pińskiego rodowodu pisarza, a dokładniej – do doświadczeń wykorzenienia, wygnania, wojennej biedy i tułaczki, które nie pozwoliły mu już zadomowić się na trwałe w żadnym innym miejscu. Te doświadczenia uczyniły z niego wędrowca, wiecznego podróżnika, który jednakże po to może tylko podąża naprzód, żeby dotrzeć do tego, co zostawił za sobą. Podróże Kapuścińskiego nieodmiennie bowiem wiodą go do krain przypominających mu jego pierwszą ojczyznę.
DOIDOI:ISSN 2081-1128
URL www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
Languagepl polski
File
PW-2013-IV.pdf of 14-09-2015
2.95 MB
Okladka-PW-2013-IV.pdf of 14-09-2015
5.03 MB
Score (nominal)10
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13859
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13859
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?