Rola czynnika afektywnego i racjonalnego przy ocenie ryzyka i atrakcyjności działań stymulujących i instrumentalnych

Joanna Sokołowska , Agata Michalaszek

Abstract

The goal of the research was to verify the relative input of affect and analytical reasoning into judgment of risk and attractiveness of stimulating and instrumental activities. Stimulating and instrumental activities are related to pleasure and to achieving goals (necessity), respectively. The distinction steams either from characteristics of the action or from individual differences in perception of risks. If analytical reasoning is less pronounced in judgments about stimulating risks, one might expect that such judgments steam from comparative evaluations of different aspects of options rather than from holistic evaluations of these options. It was also expected that the significant input of affect into judgments about risk and attractiveness of stimulating activities would result in the inverse relation between these evaluations. In the experiment, 201 participants rated gambling and a mortgage on 12 of adjective scales. Next they judged risk and attractiveness of well-defined gambles and mortgages. To access information needed for judgments they had to open boxes on the information board. It was confirmed that gambling was perceived as a stimulating risk and information about gambles was acquired along dimensions. In contrast, mortgage was perceived as instrumental and information was preferentially acquired along one options. The inverse relation between rates of risk and attractiveness was found neither for gambles nor for mortages.
Author Joanna Sokołowska (Wydział Psychologii)
Joanna Sokołowska,,
- Wydział Psychologii
, Agata Michalaszek (Wydział Psychologii)
Agata Michalaszek,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No1
Pages47-61
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishryzyko stymulujące i instrumentalne, heurystyka afektu, zależność między zyskiem a ryzykiem, Mouselab
Keywords in Englishaffect heuristic, the risk-return relation, information search, stimulating and instrumental risk
Abstract in PolishCelem badania było sprawdzenie roli czynnika afektywnego i racjonalnego przy ocenie ryzyka i atrakcyjności działań stymulujących i instrumentalnych. Działania stymulujące służą zdobyciu pobudzenia i przyjemności, natomiast instrumentalne zdobyciu celu. Poddział wynika z charakterystyki działań oraz z indywidualnego stylu spostrzegania ryzyka. Stymulujący vs instrumentalny charakter może wpływać na przetwarzanie informacji oraz na rolę afektu przy podejmowaniu decyzji. Oczekiwano, że dla działań stymulujących afekt silnej wpływa na ocenę ryzyka i atrakcyjności, a także że działania są porównywane ze względu na różne aspekty i oceny te niekoniecznie są integrowane. Przebadano 201 uczestników. Do określenia charakteru działań (gra w kasynie i wzięcie kredytu) zastosowano dyferencjał semantyczny. Różnice indywidualne kontrolowano przy użyciu skali SIRI. Proces tworzenia ocen śledzono w oparciu o komputerową tablicę informacyjną. Respondenci częściej oceniali gry w kasynie poprzez porównania. Natomiast kredyty oceniano całościowo. Afekt miał wkład do oceny obu działań.
URL http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1102117
Languagepl polski
File
ROLA CZYNNIKA AFEKTYWNEGO I RACJONALNEGO.pdf 152.89 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14127
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14127
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?