Nabywanie reakcji emocjonalnych: rekonstrukcja i rewizja eksperymentu z udziałem Małego Alberta

Przemysław Bąbel , Anita Bajcar , Anna Ziółkowska

Abstract

n/a
Autor Przemysław Bąbel
Przemysław Bąbel
-
, Anita Bajcar
Anita Bajcar
-
, Anna Ziółkowska (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Anna Ziółkowska
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Rozwojowa, ISSN 1895-6297, (B 13 pkt)
Rok wydania2013
Tom18
Nr3
Paginacja9-19
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
DOIDOI:10.4467/20843879PR.13.013.1467
URL http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-18-2013/Numer-3-2013/art/1901/
Językpl polski
Plik
Prev-1-Psychologia-Roywojowa-2013-3.pdf z dnia 14-09-2015
662.44 KB
Punktacja (całkowita)13
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14139
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14139
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?