Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego

Agata Gąsiorowska

Abstract

Money attitudes are defined as relatively stable disposition to certain emotio- nal reactions to money, together with accompanying evaluations, opinions, and potentials ascribed to money and dispositions to certain financial behavior. This paper presents a new Polish scale to measure money attitudes. SPP Money Attitudes Questionnaire consists of 58 items grouped in seven dimensions: control and planning, power, anxiety, debt aversion, occasion seeking, root of the evil, and preference for cash. To verify the structure of the scale exploratory and confirmatory factor analysis was used. Validation studies were conducted on several heterogenic samples (taken together, N = 3375). Their results prove satisfactory reliability of the new scale, evaluated as internal consistency and test-retest reliability, and its good internal and external validity. 
Author Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol3
Pages20-39
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPostawy wobec pieniędzy to ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania pieniędzy i emocjonalnego reagowania na nie, oraz towarzyszących im przekonań o naturze i własnościach pieniędzy oraz dyspozycji do określonego rodzaju zachowania związanego z pieniędzmi. Niniejszy artykuł przedstawia propozycję skali, która mierzy ten konstrukt. Skala postaw wobec pieniędzy SPP składa się z 58 pozycji testowych zgrupowanych w siedem wymiarów: kontrola finansowa, władza płynąca z pieniędzy, niepokój finansowy, awersja do zobowiązań, łapanie okazji, pieniądze jako źródło zła i preferowanie gotówki. Do weryfikacji struktury czynnikowej tworzonego narzędzia wykorzystano zarówno eksploracyjną, jak i konfirmacyjną analizę czynnikową. Badania walidacyjne przeprowadzono na kilku zróżnicowanych grupach osób badanych (łącznie N = 3375). Ich wyniki wskazują na zadowalającą rzetelność nowej skali, ocenianą jako spójność wewnętrzna i stabilność bezwzględna, oraz na jej dobrą trafność wewnętrzną i zewnętrzną. 
DOIDOI:10.14659/PJOEP.2013.03.02
URL http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/view/14/13
Languagepl polski
File
Skala-Postaw-Wobec-Pieniedzy-SPP-Konstrukcja-i-walidacja-narzedzia-pomiarowego.pdf of 14-09-2015
1.26 MB
Score (nominal)8
Citation count*14 (2021-03-06)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14174
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14174
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?