Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich

Agata Gąsiorowska

Abstract

The aim of this paper was to verify if money reminders will influence the tendency to spend one’s resources on kin and friends. Previous research concerned with the mere exposure to money concentrated only on behaviors directed at anonymous partners. However, in such a situation the reciprocity rule is of less impor- tance than when behavior is directed at known partners, especially close friends and relatives. This paper presents three experiments showing that subtle reminders of money decrease the declared value of birthday gift to the best friend (Study 1 and 3) and the value of Christmas gifts (Study 2). Moreover, counting coins instead of candies increased the expectation about the value of a birthday present received from the very best friend (Study 3). To conclude, the symbolic power of money is very strong, as it decreases the pro- pensity to share own resource with friends and relatives, even if it means behaving against social rules that apply to such situations. Money bolsters concentration on own goals, motivates to keep resources necessary to reach those goals, and changes the perception of social world from community mode to market-pricing mode. 
Author Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol8
No2
Pages156-168
Publication size in sheets0
Abstract in PolishCelem prezentowanych badań było zweryfikowanie wpływu aktywacji idei pieniędzy na wysokość wydat- ków ponoszonych na prezenty dla osób bliskich: przyjaciół i rodziny. Dotychczasowe badania skupiały się nad skutkami wzbudzenia myśli o pieniądzach w odniesieniu do dzielenia się swoimi zasobami jedynie z osobami anonimowymi i nieznanymi, tzn. w sytuacji, gdy reguła wzajemności nie ma takiego znacze- nia, jak w relacjach z osobami bliskimi. W związku z tym przeprowadzono serię trzech eksperymentów, w których wykazano, że aktywowanie idei pieniędzy poprzez liczenie monet przedstawionych na fotogra- fii zmniejsza wysokość deklarowanych kwot, jakie uczestnicy badania chcą przeznaczać na prezenty dla swoich przyjaciół (badanie 1 i 3) i prezenty bożonarodzeniowe (badanie 2). W badaniu 3 wykazano także, że liczenie monet nie tylko zmniejsza chęć wydawania pieniędzy na prezenty dla przyjaciół, ale także zwiększa oczekiwania co do prezentów, które mamy od przyjaciół otrzymać. Symboliczne oddziaływanie pieniędzy jest więc bardzo silne, gdyż wpływa na zachowania wobec obcych czy przypadkowych osób, ale także na zachowania wobec osób bliskich, nawet kosztem złamania norm społecznych obowiązujących w sytuacji obdarowywania. Pieniądze wzmagają koncentrację na własnych celach, skłaniają do zatrzymy- wania zasobów istotnych dla ich realizacji i postrzegania relacji społecznych bardziej przez pryzmat reguł wymiany ekonomicznej niż reguły wzajemności. 
URL http://www.researchgate.net/publication/257932679_Psychologiczne_skutki_aktywacji_idei_pienidzy_a_obdarowywanie_bliskich
Languagepl polski
File
04-A-Gasiorowska.pdf of 14-09-2015
260.24 KB
Score (nominal)13
Citation count*5 (2021-01-24)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14175
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14175
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?