Różnice indywidualne w skłonności do kupowania impulsywnego. Konstrukcja i weryfikacja skali pomiarowej

Agata Gąsiorowska

Abstract

Previous research suggests that individuals vary in their tendency to purchase products on impulse. This paper presents the results of studies conducted in order to develop and validate the Impulsive Buying Tendency Scale. The scale includes such aspects as emotion connected with buying, shopping enjoyement, feeling of pressure, lack of deliberation and shopping regret. To verify the structure of the scale exploratory and confirmatory factor analysis was used. Validation studies were conducted on several heterogenic samples. Their results prove satisfactory reliability of the new scale, evaluated as internal consistency and test-retest reliability, and its good external validity.
Author Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol4
Pages6-21
Publication size in sheets0
Abstract in PolishDotychczasowe badania nad zakupami impulsywnymi sugerują istnienie indywidualnych różnic w zakresie skłonności do kupowania impulsywnego. Artykuł niniejszy prezentuje wyniki badań, których celem była konstrukcja i weryfikacja wielowymiarowej skali do pomiaru skłonności do kupowania impulsywnego (SKI). Skala ta składa się z pięciu podwymiarów, reprezentujących emocje związane z zakupami, poczucie nacisku podczas zakupów, przyjemność czerpaną z zakupów, odczuwanie żalu pozakupowego i brak rozwagi podczas kupowania. Do weryfikacji struktury czynnikowej nowej skali wykorzystano zarówno eksploracyjną, jak i konfirmacyjną analizę czynnikową. Wyniki badań walidacyjnych przeprowadzonych na kilku zróżnicowanych grupach osób badanych wskazują na zadowalającą rzetelność nowej skali, ocenianą jako spójność wewnętrzna i stabilność bezwzględna, oraz na jej dobrą trafność zewnętrzną.
DOIDOI:10.14659/PJOEP.2013.04.01
URL http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/view/7/0
Languagepl polski
File
Skala-SKI-Psychologia-ekonomiczna.pdf of 14-09-2015
1,004.9 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14176
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14176
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?