Skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędzia

Agata Gąsiorowska

Abstract

Money Attitude Questionnaire is an original, Polish scale measuring cognitive, emotional and behavioral aspects of attitudes towards money. Because of its considerable length, in this paper I present a new, short version of this scale. The items were selected on the basis of factor loading and discrimination coefficients, based on the data obtained from an adult sample (N = 1447). Internal validity of the short scale was established with confirmatory factor analyses conducted on two representative samples. The comparison between original and short MAQ scales demonstrated that the short version revealed psychometric characteristics and correlation with other scales similar to full version. Moreover, using short scale to measure money attitudes as moderator in experimental study led to better results than using full scale. To conclude, short MAQ scale seems to be a useful tool to measure individual differences revealing money attitudes, and might be a useful tool for future research on social and economic behavior. 
Author Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol8
No4
Pages459-478
Publication size in sheets0
Abstract in PolishSkala SPP jest oryginalnym, polskim narzędziem do oceny poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów postaw wobec pieniędzy. Ze względu na jego znaczną długość, w niniejszym artykule zaproponowano skróconą wersję skali SPP-25, do której pozycje dobrano na podstawie analizy ładunków czynnikowych i współczynników dyskryminacji pozycji oryginalnej skali, opierając się na danych uzyskanych od dużej grupy osób dorosłych (N = 1447). Analiza trafności wewnętrznej przeprowadzona na próbach reprezentatywnych dla społeczeństwa polskiego w oparciu o konfirmacyjna analizę czynnikową potwierdziła stabilność struktury nowej skali. Porównanie pełnej i skróconej wersji skali wykazało podobieństwo ich charakterystyk psychometrycznych, a także ocen rzetelności i trafności zewnętrznej. Dodatkowo, wykorzystanie postaw wobec pieniędzy mierzonych za pomocą skali skróconej jako moderatora w badaniu eksperymentalnym dało także lepsze rezultaty, niż przy użyciu skali pełnej. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy dobrze oddaje różnice indywidualne w tym zakresie, i może być z powodzeniem wykorzystywana w dalszych badaniach nad zachowaniami ekonomicznymi i społecznymi.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_4/Gasiorowska_PS_4_2013.pdf
Languagepl polski
File
Gasiorowska-2.pdf of 14-09-2015
531.28 KB
Score (nominal)13
Citation count*10 (2021-01-18)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14182
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14182
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?