Skala transcendencji duchowej. Konstrukcja i walidacja

Jarosław Piotrowski , Katarzyna Skrzypińska , Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Abstract

This paper presents the construction of the Scale of Spiritual Transcendence (STD), which is based on Ralph Piedmont’s conception of spiritual transcendence. Piedmont defined it as the ability to transcend a direct sense of time and place and to perceive life from a broader, more objective perspective. The obtained measure is characterized by good psychometric parameters. In the validation process (N = 1859), the relations of the Scale of Spiritual Transcendence (the global result and two main subscales) with existing measures of social approval, religiosity and spirituality, materialism, and personality traits were tested. The presented scale could be implemented in experimental and correlational studies in this field. It is designed for studies on populations above the age of 16. Keywords: spiritual transcendence, measurement, construction.
Author Jarosław Piotrowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Jarosław Piotrowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Katarzyna Skrzypińska
Katarzyna Skrzypińska,,
-
, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Magdalena Żemojtel-Piotrowska,,
-
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol16
No3
Pages449-465
Publication size in sheets0
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishArtykuł przedstawia proces konstrukcji Skali Transcendencji Duchowej (STD), opartej na koncepcji Ralpha Piedmonta. Przez transcendencję duchową autorzy rozumieją zdolność do wyjścia poza bezpośrednie poczucie czasu i miejsca oraz widzenia życia z większej, bardziej obiektywnej perspektywy. Narzędzie składa się z dwóch podskal: Transcendencji Właściwej i Otwartości Duchowej. STD charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi oraz wysoką trafnością. W badaniach walidacyjnych (N = 1859) testowano związki STD (wyniku ogólnego i skal składowych) z potrzebą aprobaty społecznej, istniejącymi miarami duchowości i religijności, materializmu oraz NEO-FFI. Narzędzie może być przydatne w badaniach eksperymentalnych i teoretycznych nad transcendencją duchową. Przeznaczone jest do badania osób po 16 roku życia. Słowa kluczowe: transcendencja duchowa, konstrukcja narzędzia.
Languagepl polski
File
skala-transcendencji-duchowej-nadbitka.png of 14-09-2015
158.61 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14206
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14206
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?