Skala samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej (SSPP)

Alina Kolańczyk , Wacław Bąk , Marta Roczniewska

Abstract

Artykuł zawiera opis Skali samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej (SSPP) – nowego kwestionariusza do diagnozowania nastawienia promocyjnego i prewencyjnego. Nastawienia te różnią się zarówno standardami regulacji (idealnymi vs powinnościowymi), jak i samokontrolą (intuicyjną/ryzykowną vs analityczną/ ostrożną). Podstawę teoretyczną SSPP stanowi teoria Higginsa, uzupełniona badaniami dotyczącymi trybów samokontroli, a także dyspozycyjnej emocjonalności osób o różnym nastawieniu regulacyjnym. W badaniach walidacyjnych wzięło udział prawie 1000 osób w wieku od 15 do 93 lat. W dwóch niezależnych badaniach uzyskano zadowalające wskaźniki rzetelności. Mimo pewnych ograniczeń związanych z dopasowaniem modeli, w konfi rmacyjnej analizie czynnikowej (przy zadowalającym RMSEA) postulujemy utrzymanie proponowanej struktury podskal. Struktura ta charakteryzuje się dużą stabilnością między badaniami przeprowadzonymi na niezależnych próbach. SSPP wykazuje satysfakcjonującą trafność zarówno zewnętrzną, jak i teoretyczną.
Author Alina Kolańczyk (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Alina Kolańczyk,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Wacław Bąk
Wacław Bąk,,
-
, Marta Roczniewska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marta Roczniewska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol8
No2 (25)
Pages203-218
Publication size in sheets0.75
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_2/Kolanczyk_Bak_Roczniewska_ps_2_2013.pdf
Languagepl polski
File
Kolanczyk-Bak-Roczniewska-ps-2-2013.pdf of 14-09-2015
244.77 KB
sspp-.pdf of 14-09-2015
803.61 KB
Score (nominal)13
Citation count*9 (2021-01-15)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14223
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14223
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17074
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17074
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?