Metoda Konfrontacji z Sobą - w zastosowaniu do terapii uzależnień od narkotyków

Elwira Brygoła , Janusz Koczberski , Piotr Oleś

Abstract

The article presents the implementation and results of the Self-Confrontation Method as applied by Hubert Hermans and Els Hermans-Jansen, in work with a person addicted to drugs. It is presented and discussed in the form of a life story case study of an addicted woman. Before its implementation, the Self-Confrontation Method was carefully adapted to the addiction context. The article shows how this method can be a tool to improve work with a person who has long-lasting difficulties with getting out of addiction and successive recovery. Possibilities of making therapy more efficient with the Self-Confrontation Method are presented, as well as constraints to its effective application, especially in clients who do not maintain abstinence from drugs, are not motivated enough or display impaired self-reflection ability.
Author Elwira Brygoła (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Elwira Brygoła,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Janusz Koczberski
Janusz Koczberski,,
-
, Piotr Oleś
Piotr Oleś,,
-
Other language title versionsThe Self-Confrontation Method – as applied to drug addiction therapy
Journal seriesAlkoholizm i Narkomania, ISSN 0867-4361, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol26
No4
Pages403-416
Keywords in PolishMetoda Konfrontacji z Sobą, terapia uzależnień, autorefleksja, znaczenia osobiste, wartościowanie
Keywords in EnglishSelf-Confrontation Method, addiction therapy, self-reflection, personal meanings, valuation
Abstract in PolishArtykuł przedstawia sposób i efekty zastosowania Metody Konfrontacji z Sobą Hermansa i Hermans-Jansen w pracy z osobą uzależnioną od narkotyków. Zarysowano teoretyczne i praktyczne założenia powstania metody. W formule studium przypadku skrótowo pokazano historię życia kobiety od kilkunastu lat zażywającej narkotyki i podejmującej nieskuteczne próby wyjścia z nałogu. Przedstawiono sposób wykorzystania odpowiednio zaadaptowanej do kontekstu uzależnienia Metody Konfrontacji z Sobą – jako narzędzia wspomagającego pracę z osobą mającą długotrwałe trudności z wyjściem z uzależnienia i z sukcesywnym procesem zdrowienia. Wskazano na możliwości usprawnienia przebiegu terapii, jakie daje ta metoda, a także na ograniczenia skuteczności jej stosowania, zwłaszcza wśród osób, które nie utrzymują abstynencji, nie mają do tego wystarczającej motywacji lub przejawiają osłabioną zdolność autorefleksji.
URL http://journals.indexcopernicus.com/issue.php?id=3325&id_issue=870763
Languagepl polski
File
Brygo-a-Koczberski-Oles-2013.pdf of 14-09-2015
719.52 KB
1str.Metoda Konfrontacji z Sobą.pdf 89.33 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14244
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14244
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?