Narracje oraz nadzieja podstawowa a wzrost potraumatyczny po przeszczepieniu nerki

Mariusz Zięba , Mateusz Zatorski

Abstract

Chronic renal failure and kidney transplant surgery is a life event involving the many serious consequences, significantly affecting health-related quality of life, but also may lead to posttraumatic growth. In this paper we present the study of 51 patients after kidney transplantation. In the first stage of the study, 4 weeks after transplantation, were measured the level of basic trust (BHI-R), hope (KNS), self-esteem (SES) and mindfulness (LMS), and then carried out narrative interview. 10-12 months later was measured posttraumatic growth (SRGS). The results of the study indicate positive role of basic trust in posttraumatic growth year after kidney transplantation. Also important is the tendency to construct stories about their experiences in narrative form.
Author Mariusz Zięba (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Mariusz Zięba,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Mateusz Zatorski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Mateusz Zatorski,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages167-182
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPrzewlekła choroba niewydolności nerek oraz operacja przeszczepu nerki to wydarzenie życiowe wiążące się z wieloma poważnymi konsekwencjami, znacząco wpływające na związaną ze zdrowiem jakość życia, ale również mogące prowadzić do wzrostu potraumatycznego. W artykule prezentujemy badanie 51 pacjentów po przeszczepie nerki. W I etapie badania, 4 tygodnie po przeszczepie, mierzono poziom nadziei podstawowej (BHI-R), nadziei na sukces (KNS), samooceny (SES) i refleksyjności (LMS) oraz przeprowadzano wywiad narracyjny. 10-12 miesięcy później dokonywano pomiaru wzrostu potraumatycznego (SRGS). Wyniki badania wskazują na to, że doświadczeniu przez pacjentów wzrostu potraumatycznego po upływie roku od przeszczepu nerki sprzyja wysoki początkowy poziom nadziei podstawowej. Pozytywną rolę pełni też tendencja do konstruowania reprezentacji poznawczej swoich doświadczeń w formie wewnętrznie spójnej narracji.
DOIDOI:10.5604/16441796.1090794
URL http://www.pjz-pql.com/fulltxt.php?ICID=1090794
Languagepl polski
File
Narracje-oraz-nadzieja-podstawowa-a-wzrost-potraumatyczny-po-przeszczepieniu-nerki.pdf of 14-09-2015
272.63 KB
Score (nominal)4
Citation count*2 (2021-02-26)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14357
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14357
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?