Gospodarka niskowęglowa w Polsce - wyzwania wynikające z transformacji

Sylwia Talik , Agnieszka Bielewska , Anna Wieczorek

Abstract

According to the climate and energy package enacted in 2009, the European Union commits to a 20-20-20 target that includes increased share ofEU energy consumption produced from renewable resources to 20% by 2020. This paper presents the Polish renewable energy market, itsregulatory framework and main problems related to transformation from an economy based on conventional energy sources to sustainable ones.The authors analyze how the social and institutional contexts need to evolve in order to facilitate the mainstreaming of sustinable energytechnologies.
Author Sylwia Talik
Sylwia Talik,,
-
, Agnieszka Bielewska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agnieszka Bielewska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Anna Wieczorek
Anna Wieczorek,,
-
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (B 14 pkt)
Issue year2013
No7
Pages310-314
Publication size in sheets0
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW ramach uchwalonej w 2009 roku strategii Unia Europejska przyjęła target 20-20-20, zgodnie z którym do 2020 roku do 20%wzrośnie wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W artykule odjęto próbę przedstawienia, jak wygląda rynek energii ze źródełodnawialnych w Polsce, jakie przepisy ten rynek kształtują oraz głównych problemów związanych z transformacją od gospodarki opartej nakonwencjonalnych źródłach energii do zrównoważonego środowiskowo rozwoju. Autorki analizują, jak musi się zmienić kontekst społecznyi instytucjonalny, by nowe technologie przestały być niszowymi.
URL http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=7797
Languagepl polski
File
publikacja przeglad elektrotechniczny.pdf 359.11 KB
Score (nominal)14
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.454; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14437
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14437
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?