Why insight in psychotherapy does not always lead to behaviour change?

Dariusz Kuncewicz , Kinga Lachowicz-Tabaczek , Jacek Załuski

Abstract

The purpose of this review was to come closer to answering the question why insight gained in psychotherapy does not necessarily lead to a change in patient's behaviour. The review of literature on the subject of insight allowed us to distinguish two types of insight: “more intellectual than emotional” (I-e) and “more emotional than intellectual” (E-i). In addition, we differentiated E-i insight with a component of negative emotions (aversive) and with a component of positive emotions (corrective). We assumed that each type of insight would motivate the patient to change their behaviour in a different way. The I-e insight makes it easier for the patient to achieve concrete adaptive goals, the E-i aversive insight discourages them from attaining maladaptive goals, while the E-i corrective insight encourages them to form and follow adaptive goals. We also analysed the influence on behaviour change of some other factors, co-occurring with insight: the therapeutic relationship, the actions of the patient and his narrative motivation. Insight does not always lead to a change in behaviour because: 1) the type of the insight does not match the type of patient's motivation; 2) insight occurs in the context of a weak therapeutic relationship or is not reinforced by the patient's actions; 3) insight is not a key factor of change, but rather its effect or indicator.
Author Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
, Kinga Lachowicz-Tabaczek
Kinga Lachowicz-Tabaczek,,
-
, Jacek Załuski
Jacek Załuski,,
-
Journal seriesPolish Journal of Applied Psychology, ISSN 1642-1892, (B 8 pkt)
Issue year2014
Vol12
No2
Pages99-122
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishwgląd, zmiana zachowania, motywacja celowa i impulsywna, motywacja narracyjna
Keywords in Englishinsight, behaviour change, goal-oriented motivation, impulsive motivation, narrative motivation
Abstract in PolishCelem opracowania było zbliżenie się do odpowiedzi na pytanie, dlaczego wgląd uzyskiwany podczas psychoterapii nie zawsze prowadzi do zmiany zachowania pacjenta. Eksploracja literatury na temat wglądu w psychoterapii pozwoliła wyodrębnić wgląd „raczej intelektualny, niż emocjonalny” (I-e) oraz „raczej emocjonalny, niż intelektualny” (E-i). Dodatkowo wyróżniliśmy wgląd E-i z komponentą emocji negatywnych (awersyjny) oraz z komponentą emocji pozytywnych (korektywny). Uzasadniliśmy, że każdy rodzaj wglądu w inny sposób motywuje pacjenta do zmiany zachowania. Wgląd I-e ułatwia pacjentowi realizację wyraźnych celów adaptacyjnych, wgląd E-i awersyjny zniechęca do realizacji celów nieadaptacyjnych, natomiast wgląd E-i korektywny zachęca do przyjęcia i realizacji celów adaptacyjnych. Poddaliśmy też analizie wpływ niektórych, współwystępujących z wglądem, uwarunkowań zmiany zachowania: relacji terapeutycznej, działań pacjenta oraz jego motywacji narracyjnej. Wgląd nie zawsze prowadzi do zmiany zachowania dlatego, że: 1) typ wglądu jest niedostosowany do typu motywacji pacjenta, 2) wgląd pojawia się w kontekście zbyt słabej relacji terapeutycznej lub nie jest wzmocniony działaniem pacjenta, 3) wgląd nie jest kluczowym czynnikiem zmiany, tylko jej efektem bądź wskaźnikiem.​
URL http://www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/2014/12/2/6/Dariusz%20Kuncewicz,%20Kinga%20Lachowicz-Tabaczek,%20Jacek%20Za%C5%82uski-2014-12-2-6.pdf
Languageen angielski
File
Dariusz-Kuncewicz-Kinga-Lachowicz-Tabaczek-Jacek-Za-uski-2014-12-2-6.pdf of 14-09-2015
432.05 KB
nadbitka_Why insight in psychotherapy does not always lead to behaviour change.pdf 204.43 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14525
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14525
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?