Emerytura - ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Edyta Bonk , Sylwiusz Retowski

Abstract

Background. Transition to retirement is the end of an important phase of one’s life. The aim of the study was to analyse the consequences of finishing one’s professional career. The researchers evaluated mainly the psychological well-being of retired persons and the presentation of health behaviours in connection with perceived positive and negative consequences. Material and methods. The research participants were recruited from among people attending the University of The Third Age in Sopot and Gdańsk. The research method included three standard psychological scales and developed specially for the research purposes an inventory of negative and positive consequences of the transition to retirement. Results. As far as the satisfaction with one’s life and the sense of helplessness are concerned, perceived negative consequences of the transition to retirement are more important than perceived positive consequences. The research results suggest that the more intensely old people feel the benefits from finishing their professional career as “a release”, the more health behaviours they present. Conclusions. The psychological well-being of the University of The Third Age participants and the number of health behaviours presented by them depend on perceived consequences of finishing their professional career.
Author Edyta Bonk (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Edyta Bonk,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Sylwiusz Retowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Sylwiusz Retowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesGerontologia Polska, ISSN 1425-4956, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol21
No1
Pages25-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzejście na emeryturę, dobrostan psychiczny, zachowania zdrowotne, poczucie beznadziejności, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Keywords in Englishretirement transition, psychological well-being, health behaviours, helplessness, The University of The Third Age
Abstract in PolishWstęp. Przejście na emeryturę to moment zakończenia ważnego etapu w życiu człowieka. Celem przeprowadzonych badań była analiza postrzegania tego okresu przez aktywnych seniorów. Oceniano przede wszystkim ich dobrostan oraz przejawianie zachowań zdrowotnych w związku z postrzeganiem emerytury w wymiarze pozytywnym lub negatywnym. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sopocie i Gdańsku. Metoda badawcza składała się z trzech standardowych skal psychologicznych oraz specjalnie stworzonego inwentarza negatywnych i pozytywnych skutków przejścia na emeryturę. Wyniki. Z punktu widzenia zadowolenia z życia i poczucia beznadziejności postrzeganie negatywów związanych z przejściem na emeryturę jest ważniejsze niż postrzeganie pozytywów. Wyniki sugerują, że im bardziej osoby w wieku senioralnym odczuwają korzyści z zakończenia pracy zawodowej w kategoriach „uwolnienia”, tym więcej przejawiają zachowań zdrowotnych. Wnioski. Dobrostan psychiczny oraz przejawianie zachowań zdrowotnych przez uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku zależy od postrzegania emerytury w wymiarze pozytywnym lub negatywnym.
URL http://czasopisma.viamedica.pl/gp/article/view/36104/26063
Languagepl polski
File
Bonk-Retowski-2013.pdf of 14-09-2015
86.94 KB
04-GP-1-2013-Bonk.pdf of 14-09-2015
171.95 KB
Score (nominal)9
Citation count*13 (2021-03-03)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14794
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14794
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14811
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14811
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?