Profil wyników WISC-R uzyskiwany przez wysoko funkcjonujące osoby z Autyzmem Dziecięcym

Monika Zielińska , Radosław Sterczyński , Aneta Bagińska

Abstract

Objective: The aim of the study was to define the intellectual profile of Polish children suffering from autism. Our study was based on the results of previous research, mostly conducted in English-speaking countries. Although these earlier studies documented the intellectual profile of an autistic child, they also identified some discrepancies and ambiguities. Therefore, we decided to complement the discussion on autism with our data on intellectual functioning of autistic Polish children examined with a translated version of the intelligence test. Method: The study followed a matching design. From among 191 children with autism and 1400 without this diagnosis, we selected 34 pairs based on gender and age, and not differing by more than 10 points in terms of intelligence quotient. The intellectual profile of the studied children was determined with the WISC-R scale.Results: As expected, the intellectual profile of children with autism proved more variable than that of healthy controls. Children with autism scored lower on “Comprehension” scale and (at a threshold of statistical significance) on “Object assembly” scale, and achieved higher results on “Information” and “Block design” scales.Conclusions: The results of our study confirmed the most typical observations from previous research conducted among an English-speaking population of autistic children. Polish autistic children did not differ significantly in terms of their quotients of verbal and non-verbal intelligence. However, the intellectual profile of autistic children showed higher variance compared to normally developing controls. Children with autism are more likely to score the lowest in the “Comprehension” subtest and the highest in the “Block design” subtest.
Author Monika Zielińska
Monika Zielińska,,
-
, Radosław Sterczyński (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Radosław Sterczyński,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Aneta Bagińska
Aneta Bagińska,,
-
Journal seriesPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt)
Issue year2014
Vol48
No4
Pages667-676
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishCel badania: Celem badania było scharakteryzowanie profilu intelektu dzieci z autyzmem, na próbie polskich dzieci. Wzorowano się na badaniach realizowanych głównie w krajach anglojęzycznych, których wyniki ukazują pewien obraz intelektu dziecka z autyzmem, jednak wskazują też na rozbieżności i niejasność w obserwowanych profilach. Zdecydowano włączyć do dyskusji nad autyzmem głos dotyczący funkcjonowania próby zdiagnozowanej w Polsce przebadanej testem inteligencji w polskiej wersji językowej. Metoda: Badanie zrealizowano w planie z doborem wiązanym. Spośród 191 dzieci z autyzmem i 1400 dzieci bez takiej diagnozy wyselekcjonowano 34 pary dzieci jednakowych pod względem płci i wieku i nie różniących się w zakresie ogólnego ilorazu inteligencji o więcej, niż 10 punktów. Profil inteligencji dzieci ustalono za pomocą skali WISC-R.Wyniki: Zgodnie z oczekiwaniami profil inteligencji dzieci z autyzmem okazał się bardziej zróżnicowany, niż profil inteligencji dzieci bez takiej diagnozy. Dzieci z autyzmem uzyskały niższe, niż dzieci bez diagnozy wyniki w skalach: Rozumienie i na poziomie trendu Układanki oraz wyższe, niż dzieci bez diagnozy wyniki w skalach Wiadomości i Klocki . Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły najbardziej typowe wnioski uzyskane w badaniach na anglojęzycznej populacji dzieci z autyzmem. Polskie dzieci z autyzmem nie różniły się ilorazem inteligencji słownej i bezsłownej. Profil inteligencji tych dzieci okazał się jednak mniej harmonijny od profilu dzieci rozwijających się prawidłowo. Najniższego wyniku w grupie dzieci z autyzmem należy spodziewać się w podteście Rozumienie a najwyższego w podteście Klocki.
Languagepl polski
File
667Zielinska-PsychiatrPol2014v48i4.pdf of 14-09-2015
298.97 KB
Eng-ver-667Zielinska-PsychiatrPol2014v48i4.pdf of 14-09-2015
302.91 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.617; WoS Impact Factor: 2014 = 0.733 (2) - 2014=0.605 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14859
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14859
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?