Negative political online banners: An experimental study

Wojciech Cwalina , Milena Drzewiecka

Abstract

Modern and technologically advanced political marketing campaigns are makingincreasing use of the Internet. Although now one can observe a growinginterest in particular in Web 2.0 (social networking, YouTube, etc.), it is alsothe “old” online tools (e.g. banner ads) which play an important role in marketingstrategies. The article presents the results of an experiment whose purposewas to evaluate the effect of a negative political banner on the image and supportfor the attacked party. The results indicate that the negative banners decreaseratings of the attacked party image. However, these changes depend onboth the intentionality use of the particular Web page on which a banner wasplaced, as well as on the level of Internet “experience” of affected individuals.
Author Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina,,
- Wydział Psychologii
, Milena Drzewiecka
Milena Drzewiecka,,
-
Journal seriesKwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", ISSN 2084-5294, (B 8 pkt)
Issue year2014
Vol9
Pages188-214
Publication size in sheets1.3
Keywords in EnglishPolitical marketing, hypermedia campaign, negative campaign, third-party advertising, online banners
Abstract in PolishNowoczesne i technologicznie zaawansowane polityczne kampanie marketingowew coraz większym stopniu wykorzystują możliwości Internetu. Chociażobecnie szczególnie wzrasta zainteresowanie Web 2.0 (sieci społecznościowe,YouTube, itp.), to jednak również „stare” online’owe narzędzia Internetowe sąistotnym elementem strategii marketingowych. Artykuł przedstawia wynikieksperymentu testującego skuteczność negatywnego baneru politycznegow zmianie ocen wizerunku i poparcia dla zaatakowanej w nim partii. Uzyskanewyniki wskazują, że negatywne banery obniżają oceny wizerunku zaatakowanejpartii. Przy czym zmiany te zależą zarówno od intencjonalności korzystaniaze strony Web, na której umieszczony był baner, jak również od internetowego„doświadczenia” badanych.
URL http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2014/04/epolitikon-9-2014.pdf
Languageen angielski
File
Cwalina-Drzewiecka-negative-online-banners-epolitikon-2014.pdf of 14-09-2015
1.5 MB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15002
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15002
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?