Władza a postrzeganie i podejmowanie ryzyka

Anna Strużyńska-Kujałowicz

Abstract

The three studies presented herein focus on the perception of risk and risk taking depending on the position in a power hierarchy. The results of Study 1 indicate that the higher the sense of power, the greater the tendency to perceive risk in instrumental categories and as a source of stimulation, and the more frequent the engagement in activities involving risk. Study 2 confirms that high-power participants are more inclined to engage in risky behaviour than are low-power participants, but, as Study 3 shows, only if the hierarchy is stable. When the hierarchy is unstable, lowpower participants increasingly become risk takers.
Author Anna Strużyńska-Kujałowicz (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Anna Strużyńska-Kujałowicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol56
No3
Pages279-299
Publication size in sheets1
Abstract in PolishPrezentowane badania dotyczą zjawiska postrzegania i podejmowania ryzyka w zależności od pozycji zajmowanej w hierarchii władzy. Rezultaty Badania 1 wskazują, że im wyższe poczucie władzy, tym większa skłonność do postrzegania ryzyka w kategoriach instrumentalnych oraz jako źródła stymulacji, a także tym częstsze angażowanie się w aktywności wiążące się z ryzykiem. Kolejne badania potwierdziły, że osoby sprawujące władzę wykazują większą skłonność do podejmowania działań ryzykownych niż podporządkowani, ale to, czy sprawujący władzę zaangażują się w ryzykowne działanie zależy od stabilności hierarchii, w której zajmują nadrzędną pozycję.
URL http://www.kul.pl/tom-56-nr-3,art_48144.html
Languagepl polski
File
Struzynska-Kuja-owicz-W-adza-a-postrzeganie-i-podejmowanie-ryzyka-2013.jpg of 14-09-2015
516.21 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15030
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15030
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?