Osobowość, podejmowanie zachowań ryzykownych a satysfakcja z życia młodych osób po przeszczepie serca

Bartosz Pietruszewski , Anna Siwy-Hudowska

Abstract

The aim of the research was to analyse differences between the group of people after heart transplant and the group of healthy people with reference to personality traits, risky behaviours, and life satisfaction. In the research participated 30 patients after heart transplant and 30 healthy people in the age range 20 to 35 years. All respondents completed demographic survey and self-description questionairies: NEO-FFI, SWLS, TZR. It was confirmed that people with transplanted heart take a risk more rarely than healthy people but their life satisfaction is similar. Moreover, people after transplant have higher scores at agreeableness and conscientiousness scales.
Autor Bartosz Pietruszewski
Bartosz Pietruszewski
-
, Anna Siwy-Hudowska (Wydział Psychologii)
Anna Siwy-Hudowska
- Wydział Psychologii
Inne wersje tytułuPersonality, risk taking and life satisfaction of young people after heart transplant
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Rok wydania2013
Tom12
Nr2
Paginacja133-148
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskim zachowania ryzykowne, osobowość, satysfakcja z życia, transplantacja serca
Słowa kluczowe w języku angielskimrisk taking, personality, life satisfaction, heart transplant
Streszczenie w języku polskimCelem badań była analiza różnic pomiędzy osobami po przeszczepie serca a osobami zdrowymi w zakresie zachowań ryzykownych, cech osobowości i satysfakcji z życia. W badaniu uczestniczyło 30 osób będących po transplantacji serca oraz 30 osób zdrowych w wieku 20–35 lat. Wszyscy badani wypełniali metryczkę demograficzną oraz kwestionariusze samoopisowe: NEO-FFI, SWLS i TZR. Potwierdzono, że osoby z przeszczepionym sercem rzadziej ryzykują niż osoby zdrowe, jednak nie różnią się od nich oceną satysfakcji z życia. Ponadto osoby po przeszczepie charakteryzują się wyższą sumiennością i ugodowością niż osoby zdrowe.
DOIDOI:10.5604/16441796.1090790
URL http://www.pjz-pql.com/abstracted.php?level=4&id_issue=871773
Językpl polski
Plik
Pietruszewski-Siwy-Hudowska-Psych-jakosci-zycia.pdf z dnia 14-09-2015
326.6 KB
Osobowość, podejmowanie zachowań ryzykownych_1.pdf 29.67 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15031
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15031
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?